Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 30.07.2021 12:21, Svátek má: Bořivoj
Setkání s prof. Fialou v Mělníku Tisk
Úterý, 24 Únor 2015 05:25
Dne 17. 2. 2015 navštívil Mělník předseda ODS, prof. Petr Fiala. Zajímavé úvodní slovo přednesl před 50 hosty a z reakcí lze konstatovat, že si svou přirozeností a vtipem získal publikum. V diskuzi jsme se shodli, že se ODS přestává zabývat sama sebou, zabýváme se politikou, tedy tím, co nabízet lidem. Nasloucháme a v opoziční roli se snažíme upozorňovat na chyby, které činí současná vláda. Opoziční práci neděláme jen upozorňováním, ale především nabízením lepších řešení. V současné době je velmi obtížné o těchto aktivitách informovat veřejnost, když cca 1/3 médií vlastní šéf ANO a ostatní (vyjma veřejnoprávních) další silné ekonomické skupiny. Snažíme se upozornit na skutečnost, jak je „projídán“ aktuální ekonomický růst v ČR, kdy namísto poklesu státního dluhu nebo růstu investic jako zdroje budoucího bohatství, se zvyšuje spotřeba i celkové mandatorní výdaje. Vždyť například pro rok 2015 jsou ve státním rozpočtu na investice vyčleněny 75 mld. Kč – uvážíme-li, že v krizovém roce 2013 to bylo 100 mld. Kč, je aktuální číslo žalostně nízké. Před „zakonzervováním“ státní správy účinností služebního zákona, se centrální orgány „přecpali“ představiteli vládních stran, kteří budou v budoucnosti jen obtížně odvolatelní. Považte, na ministerstvech zahraničí a obrany je již po 9 náměstcích! Na co? Z roku na rok stouply výdaje na provoz ministerstev o 10 mld. Kč – taktéž projedeno… Shrneme-li, současná vláda neinvestuje do budoucnosti, kupuje si davy voličů zvyšováním platů, důchodů a dávek, tragicky zvyšuje náklady na provoz státu a jen těžko hledáme cokoliv pozitivního. Kde jsou centrální nákupy? Kde jsou evropské fondy, které měly fungovat již 1,5 roku? Kde je řešení důchodového systému? Kde je reforma zdravotnictví? Ze slibů zkrátka nic „prostě zařízeného“ není. Pravdou je, že netrpí skandály tak, jako tomu bylo u minulých vlád, což pravděpodobně voliče konejšivě uspává, a proto je společnost vlastně spokojená.

Setkání bylo velice zajímavé a ceníme se toho, že za námi pan předseda přijel. V březnu budeme diskutovat zahraničně bezpečnostní politiku s Alexandrem Vondrou a dalšími hosty a s ohledem na situaci na Ukrajině a na území tzv. Islámského státu je jisté, že cítíme obavy a že je nutné, aby ČR měla k těmto situacím pevné a jasné stanovisko, které jsme zatím nezaznamenali.

Tomáš Martinec

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
 
Pietní vzpomínka na Jana Palacha Tisk
Čtvrtek, 29 Leden 2015 06:55
V pátek dne 16. 1. 2015 se v našem městě uskutečnila pietní vzpomínka k připomenutí si hrdinné smrti sebeupálením se Jana Palacha. Současně s ním byl připomenut i rumunský občan Liviu Cornel Babes, který také dne 2. 3. 1989 spáchal sebevraždu upálením na protest proti krutovládě rumunského komunistického režimu. Jeho činu byla věnována tento den samostatná beseda na Gymnáziu Jana Palacha v našem městě za přítomnosti rumunské velvyslankyně a historiků obou zemí.

Je zásluhou mělnických občanských demokratů, že byl v našem městě odhalen pomník Janu Palachovi, přičemž hlavním iniciátorem této myšlenky byl náš člen Jaromír Kovařík. Členové ODS se opakovaně hlásí k odkazu Jana Palacha a hrdě sdílejí jeho hodnoty.

Každoročně si připomínáme člověka, který obětoval vlastní život, aby vyburcoval ostatní své spoluobčany, kteří již ztráceli odvahu k boji s ruskou okupací za svobodu našeho národa. Jako každý mladý člověk musel překonat strach ze smrti, aby všem ukázal, že za svobodu, která se naplnila až po dlouhých 20 letech, se musí bojovat.

Budoucnost, za kterou Jan Palach bojoval, je naší současností a občanští demokraté si v skutečně silném zastoupení připomínají jeho odkaz. Se samostatnými projevy vystoupil místopředseda ODS Martin Kupka, senátorka za zdejší volební obvod Veronika Vrecionová a květiny za občanské demokraty z Mělníka za přítomnosti řady členů položili Ema Riegerová a Miroslav Neumann.

Není to naše ojedinělá akce. V lednu jsme se taktéž účastnili vzpomínky na 65. výročí popravy zdejšího občana Jana Josefa Hořejšího, další oběti komunistického režimu.

V letošním roce je před námi další řada významných výročí nedávné historie. I na těchto akcích bude ODS přítomna a naším velkým přáním je, abychom se tam jako občané našeho města scházeli v co největším počtu a historická výročí si připomínali společně.

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
 
PF 2015 Tisk
Pondělí, 22 Prosinec 2014 13:07
PF 2015
 
Dobrou volbu přeje ODS Mělník Tisk
Pátek, 10 Říjen 2014 08:08

Vážení občané města Mělníka,

v pátek 10. 10. a v sobotu 11. 10. 2014 máte možnost rozhodnout o budoucnosti našeho města. Přijďte prosím volit a zvolte na příští čtyři roky své zástupce v Zastupitelstvu města Mělníka, o kterých víte, že jsou slušní, pracovití a schopní lidé, kteří mají skutečný zájem pro město pracovat. Přejeme si stejně jako Vy, aby se nám v našem městě žilo dobře, a přejeme Vám všem, aby se nám to dařilo.

Dobrou volbu přeje ODS Mělník.

Kandidáti

 

 
Sociální politika se musí dělat i na úrovni města Tisk
Pondělí, 29 Září 2014 06:12

Poslední diskuse před komunálními volbami ukázaly, že některá uskupení se domnívají, že sociální politika je věc celostátní a obcí se prakticky netýká. Opak je ovšem pravdou. Základ každé správné sociální politiky stojí na tom, jak jsou jednotlivé obce schopny pomáhat svým nejslabším, tedy zejména seniorům a rodinám s dětmi. Často se také v médiích setkáváme se zprávami, které se týkají stárnutí populace a toho, kolik bude seniorů za dvacet i čtyřicet let. Zásadní ovšem je otázka, jak nastavit pomoc seniorům v našem městě již dnes. Město Mělník patří mezi obce, které jsou v této oblasti vybaveny poměrně dobře. Funguje zde Centrum seniorů zřizované městem, které poskytuje nejen pobytové služby domov seniorů a domov se zvláštním režimem pro osoby vyžadující intenzivnější péči, ale také pečovatelskou službu. V posledních několika letech jsme na Mělníku zaznamenali zvyšující se potřebu specializovaných služeb sociální péče pro osoby postižené různými formami demence. Zde je potřebná péče specifická a velmi náročná. Centrum seniorů nabízí pomoc i této cílové skupině v tzv. „Vážce“. Co u nás na Mělníce ovšem chybí, jsou specializované ambulantní služby, jako například denní stacionář. V rámci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb bychom chtěli vznik takovéhoto pracoviště podnítit. Díky dobré práci odboru sociálních věcí a zdravotnictví je vytvořen základ, který se dá dále zdokonalovat.

Celý koncept realizace sociální politiky na úrovni města vychází z myšlenky, že potřebná pomoc musí jít za lidmi k nim domu. První krok je pravidelně oslovovat občany, kteří spadají do tzv. cílové skupiny, tedy seniory. Jak často toto oslovování probíhá, je různé podle věku oslovovaných seniorů. Možná se ptáte, proč by Vás měl někdo obtěžovat. Smyslem ovšem není obtěžování, ale představení konkrétních pracovníků občanům. Jsou to ti, na které se pak mohou v případě potřeby obrátit a kteří jsou vždy připraveni nabídnout potřebnou pomoc. Oslovování občanů probíhá nejčastěji písemnou formou obsahující informace s konkrétní nabídkou pomoci a „návratku“ ve které je možné požádat o návštěvu sociální pracovnice a případně si ihned potřebnou pomoc objednat. U některých skupin seniorů, například osamělých anebo starších osmdesát let je oslovování lépe provádět osobně. To umožní nabídnout službu a pomoc i těm, kteří si potřebu pomoci neuvědomují, nebo mají představu, že musí být už hodně velký problém, aby člověk mohl o pomoc požádat. To je ovšem nebezpečný omyl. Častým startovním problémem se závažnými důsledky je u seniorů „jen“ nedostatečné stravování a nedodržování pitného režimu. Dehydratace a malnutrice, jak se odborně tyto problémy nazývají, naruší zdravotní stav a důsledky mohou být až smrtelné. A přitom stačí tak málo, jako pomoc pečovatelské služby s dovozem oběda.

Zajištěním oběda to ovšem nekončí. Prosté donášení oběda přináší pro sociální péči možnost daleko efektivněji nabízet další pomoc. Díky každodennímu kontaktu jsme schopni zachytit prakticky okamžitě změny ve schopnosti péče o sebe sama a nabídnout odpovídající pomoc. Tuto pomoc nabízejí terénní sociální služby. Chceme dosáhnout toho, aby město Mělník podporovalo rozvoj terénních sociálních služeb, jako jsou denní stacionáře, centra denních služeb a pečovatelské služby. Tyto služby nemusí nutně poskytovat město samo. Domníváme se, že by bylo výhodné, pokud tyto služby budou poskytovat soukromí poskytovatelé s podporou města. Sociální odbor městského úřadu musí činnost sociálních služeb koordinovat. Zajistí tím návaznost péče zajišťované více poskytovateli.

Důraz na rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb ovšem neznamená, že by pobytové sociální služby nebyly v Mělníku vítány. Naopak, rozvoj kvality poskytované péče v Centru seniorů na Mělníku nebo podpora nových pobytových zařízení jsou také potřebné aktivity a město by je mělo podporovat.

Častá diskuse je nad náklady takovýchto opatření. Již dnes vynakládá město Mělník na provoz svých služeb sociální péče zhruba třináct milionů korun ročně. Z dostupných statistik je zřejmé, že zájem o pobytové služby mnohonásobně překračuje stávající kapacitu. Není tak divu, že se již objevili plány na navýšení kapacity pobytových služeb v režii různých zřizovatelů. Ze sondáží, které si dělali někteří poskytovatelé podobných služeb v České republice, je ale zřejmé, že mnoho těchto žadatelů o pobytovou službu ji vlastně aktuálně nepotřebuje a žádost podává tzv. pro jistotu. Pokud je jim totiž zajištěna terénní nebo ambulantní služba, jejich zájem o odchod do domova seniorů mizí. Pokud ovšem potřebnou péči nedostanou (jakoukoliv formou), jejich soběstačnost rychle upadá, a obratem se stávají klienty pobytové sociální služby. Když se vrátíme k nákladům na služby a porovnáme náklady na jednoho klienta u pobytové služby a u ambulantní či terénní, pak zjistíme, že úspora je v řádu několika tisíc korun na jednoho klienta za měsíc. Úspornější může být jen ten, kdo by potřebnou péči neposkytl.

Cílem péče ovšem nejsou jen samotní opečovávaní senioři. Chtěli bychom se zaměřit na rodiny, které zajišťují péči o své rodinné příslušníky. Ne, nechceme je přesvědčovat, aby to již nedělali. Chceme těmto lidem nabídnout podpůrné vzdělávání a odlehčovací služby. Přispějeme tím k tomu, aby tuto těžkou roli úspěšně zvládli.

Mgr. Petr Hanuš, sociální pracovník, ředitel sekce NNO UZS ČR a kandidát na starostu na kandidátce ODS Mělník

 
Dětské odpoledne s ODS v Mlazicích Tisk
Pondělí, 01 Září 2014 21:16

V sobotu 30. 8. 2014 pořádala mělnická ODS dětské odpoledne pro děti, a to zejména ty menší, i jejich rodiče. Počasí sice nejdříve ukázalo celkem nepříznivou tvář, kdy prudký déšť a silný vítr málem rozehnal první účastníky, odnesl stany a dobrou náladu dětí a organizátorů. Naštěstí tato nepřízeň trvala poměrně krátce a již kolem půl třetí mohly děti, opět se sluncem nad hlavou, začít sbírat první razítka do jejich papírových kartiček. Přes jízdy zručnosti na koloběžkách či odrážedlech, „opilecké brýle“, házení na terč, skákání v pytlích, chytání rybiček až k výdejně symbolických cen.

Ty možná mnohé překvapily, neb se nejednalo o žádné obvyklé dárečky pro děti, ale jednoduché buřty, které si děti mohly s rodiči či bez nich hned opéci na ohništi. Vedle trochy sportovních a zručnostních aktivit děti, a opět snad i jejich rodiče, bavil neúnavný a vtipný klaun Fíla. Ty děti, kterým nevadila trocha vody, a kterým to nezakázal jejich dospělý doprovod, si pak mohly vyzkoušet hasičskou techniku či si zařádit na dvou nafukovacích skluzavkách. Celá akce pak trvala od 14:00 hodin do skoro 19:00, přičemž soutěží se zúčastnilo cca. 250 dětí. Akci pak poctila svou návštěvou paní senátorka Veronika Vrecionová (která se musela samozřejmě též zapojit, kdy dostala za úkol vítání účastníků a vydávání kartiček soutěžícím) a místopředseda ODS Martin Kupka, který nás taktéž trvale podporuje.

Trochu jinak, než tomu bývá na dětských akcích pořádaných např. dětskými centry, byli tentokrát na stanovištích poměrně silně zastoupeni i tatínkové (a snad i oni zvládli své role dobře). Většina z „pořadatelů“ pak byli kandidáti za ODS do nadcházejících voleb do městského zastupitelstva Mělníka.

Doufáme, že se všem účastníkům, ať malým či velkým, se naše dětské odpoledne líbilo (jelikož nejsme profesionální organizátoři podobných akcí, prosíme za odpuštění případných nedostatků a pochopení – příště se určitě zlepšíme). Doufáme také, že jsme udělali na účastníky dobrý dojem a pomohli tak odbourat některé zažité představy o politicích ODS. Děkujeme ještě jednou všem dětem i dospělým, že přišli i přes počáteční nepřízeň počasí. Děkujeme také všem, kteří nám s organizací pomáhali. Budeme rádi, když se podíváte do našeho volebního programu. Myslíme ho vážně, a jestliže dostaneme šanci jej realizovat, učiníme maximum proto, abychom jej naplnili. Děkujeme.

Stanislav Servus

 
Dětské odpoledne Tisk
Úterý, 19 Srpen 2014 14:32
Dětské odpoledne, sobota 30.8.2014, Dopravní hřiště v Mlazicích
 
ODS Mělník zahajuje kampaň do komunálních voleb Tisk
Pondělí, 16 Červen 2014 11:12

Vážené dámy, vážení pánové,

v říjnu tohoto roku nás čekají komunální volby do Zastupitelstva města Mělníka a ODS Mělník je pro tyto volby připravena. V minulých měsících jsme pečlivě vyhodnotili náš volební program a pracovali na novém pro období 2014 – 2018. Vycházeli jsme při jeho tvorbě ze znalostí dosavadního chodu města a z analýzy potřeb, kterou jsme zpracovali ve spolupráci s kandidáty, nezávislými kandidáty a veřejností.

Byť do voleb zbývají cca 4 měsíce, máme připravenou kandidátku a program, který budeme prosazovat v následujícím volebním období. V červenci tohoto roku uveřejníme plnou verzi programu a kandidátky pro komunální volby. Veřejně vyhodnotíme, co se za uplynulé čtyři roky povedlo a co se nepovedlo. Těšíme se na veřejnou diskuzi o našem programu a doufáme, že se bude odehrávat v důstojné atmosféře, která předvolební diskuzi náleží.

Aktuálně si Vám dovolujeme představit Petra Hanuše, našeho kandidáta na starostu města Mělníka. V přiloženém dokumentu přinášíme důležité body našeho programu, které budeme prosazovat v následujícím volebním období.

S blížícími letními prázdninami mi dovolte, abych Vám popřál hezkou dovolenou a celé léto.

Tomáš Martinec

 
Dopravní omezení v Mělníku Tisk
Čtvrtek, 29 Květen 2014 10:10

Vážené dámy, vážení pánové,

ve snaze zkvalitňovat dopravní infrastrukturu budou v nejbližším období realizovány rekonstrukce komunikací ve městě Mělník, které významným způsobem ovlivní dopravní obslužnost města Mělníka. Na toto výrazná dopravní omezení si Vás tímto dovolujeme upozornit tak, abyste se mohli na situaci připravit.

První dva týdny v měsíci červnu bude úplně uzavřená silnice č. I/9 ulice Nádražní a to přímo u vlakového nádražní. Ředitelství silnic a dálnic zde bude opravovat vzniklou havárii v konstrukčních vrstvách komunikace. Pro objízdnou trasu, a to i pro nákladní dopravu, bude v tomto období sloužit silnice č. III/2730 ulice Mladoboleslavská a Bezručova. Současně bude od 1. 6. do 31. 8., v několika etapách, včetně křižovatek, uzavřena místní komunikace ulice Vodárenská. Společnost Vodárny Kladno – Mělník a.s. zde bude provádět kompletní rekonstrukci vodovodního řádu. A v neposlední řadě bude od 1. 7. do 30. 11., opět v několika etapách, úplně uzavřena místní komunikace ulice Kpt. Jaroše. Město Mělník zde bude, prostřednictvím zhotovitele, který vzešel z výběrového řízení, provádět kompletní rekonstrukci komunikace a chodníků.

I když je zřejmé, že vzniklé uzavírky přinesou pro silniční dopravu ve městě Mělník nejednu komplikaci, věřím, že občané i návštěvníci našeho města přijmou tuto skutečnost s pochopením a s tolerancí. Zároveň si přeji, aby všichni účastníci silničního provozu, kterých se tyto změny dotknou, přistupovali k těmto dopravním změnám ohleduplně. Závěrem bych rád sdělil, že jsem připraven zodpovědět případné dotazy a přivítám jakékoliv rozumné náměty k řešení.

Libor Petřina, předseda dopravní komise města Mělník

 
Mělnická ODS si zvolila nové vedení Tisk
Sobota, 21 Prosinec 2013 20:42

Dne 30. října 2013 bylo místním sněmem zvoleno nové vedení ODS Mělník. Předsedou se stal Tomáš Martinec, místopředsedy Libor Petřina a Tomáš Teplík. Místní rada ODS Mělník byla rozšířena ze sedmi na devět členů. Členové a členky nové místní rady se od zvolení dvakrát sešli na společném jednání, reagují na aktuální témata řešená v orgánech města Mělníka a připravují nová témata pro diskuzi v roce 2014. V současné době hovoříme především o přípravě projektu revitalizace náměstí Karla IV., o řešení neutěšeného technického stavu sportovišť, které jsou v majetku města Mělníka a o budoucí podobě mělnického Vinobraní.

Přeji Vám jménem svým i jménem místní rady ODS Mělník příjemné prožití Vánočních svátků a do roku 2014 dobré zdraví, mnoho radostí a úspěchů.

Tomáš Martinec

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 2 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník