Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 17.08.2018 21:07, Svátek má: Petra
Průběžné hodnocení plnění komunálního volebního programu ODS na Mělníku Tisk
Pondělí, 17 Prosinec 2012 09:23

Vážení čtenáři našeho webu. Uplynula právě polovina volebního období na naší mělnické radnici, a to je podle nás ta nejlepší chvíle na zhodnocení toho, jak je plněn volební program, se kterým jsme do komunálních voleb šli. Nejsem si úplně jistý, zda-li ostatní strany a volební seskupení budou vůči Vám – veřejnosti – postupovat stejně, ale my jako ODS tento postup považujeme za férový a správný. Informace o plnění volebního programu ODS naleznete zde.

Mgr. Tomáš Teplík
předseda MS ODS Mělník

 
Pozvánka na hrad Kokořín Tisk
Pátek, 05 Říjen 2012 07:00
 
Mělnické vinobraní 2012 Tisk
Pátek, 14 Září 2012 06:00
 
Dopis německého presidenta Joachima Gaucka Tisk
Středa, 20 Červen 2012 06:32

V uplynulých dnech jsme si připomněli 70 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, následného vypálení obcí Lidice a Ležáky a dnes také boj a hrdinskou smrt československých parašutistů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

Při této příležitosti prezident republiky pan Václav Klaus přijal v pátek 8. června 2012 na Pražském hradě velvyslance Spolkové republiky Německo pana Detlefa Lingemanna, který mu předal dopis od prezidenta Spolkové republiky Německo pana Joachima Gaucka. Domníváme se, že text dopisu německého presidenta je veden hlubokou lidskostí a vědomostí si dějinné zodpovědnosti a jeho obsah označit za vysoce státnický. Jsme přesvědčeni, že by měli mít možnost seznámit se s ním i návštěvníci našich stránek. Zároveň uveřejňujeme i následnou odpověď Václava Klause.

V Berlíně dne 7. června 2012

Vážený pane prezidente,

Česká republika si připomíná v těchto dnech vyhlazení Lidic a Ležáků, zastřelení jejich mužů a zavlečení a zavraždění žen a dětí. Chtěl bych ujistit Vás i český národ, že bolest nad oběťmi sdílíme a že soucítíme s přeživšími, z nichž někteří ještě jsou mezi námi.

70. výročí odvážného atentátu na Hitlerova místodržitele v Praze a jednoho z hlavních viníků za Holocaust, Reinharda Heydricha, je také důležitým památným dnem. Za smrtí Reinharda Heydricha následovala krutá msta nacistického režimu s nesčetnými oběťmi.

Brutální masakry Lidic a Ležáků se navždy vtiskly do kolektivní paměti lidstva. Na nelítostné zločiny a nevýslovné utrpení, které Němci spáchali na lidických a ležáckých mužích, ženách   dětech, nikdy nezapomeneme. A v paměti uchováme také vzpomínku na odvahu Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jana Hrubého, Jaroslava Švarce, Josefa Bublíka a jejich pomocníků. Jejich život a jejich odpor proti okupaci a brutální diktatuře jsou povzbuzením pro náš vlastní život. Svět potřebuje takové příklady.

Vážený pane prezidente, myšlenka na opovrženíhodné teroristické činy z Lidic a Ležáků mne naplňuje hlubokým zármutkem a studem. Německo je si vědomo své historické odpovědnosti. Proto musí být nejvyšším přikázáním veškerého politického jednání zabránit opakování války a teroru.

Zločinné plány nacistického teroristického režimu, aby se navíc z paměti lidstva vymazala dokonce i jména obcí, se nenaplnily. Lidice žijí dále. Jméno Lidice si zvolily obce po celém světě, umělci jako Bohuslav Martinů nebo Heinrich Mann se chopili martyria Lidic a uchovali vzpomínku na osud obětí.

To, že hrubé násilí nezvítězilo, nás naplňuje nadějí.

Hrůzy druhé světové války vycházející z Německa zanechaly hluboké rány. Máme však i naději, protože Němci a Češi jsou dnes partnery a přáteli ve svobodné a sjednocené Evropě, která se cítí být zavázaná lidským právům a svobodě. Jsme za to hluboce vděční. Doufám, že nás společné vzpomínání na události před 70 lety ještě dále sblíží.

S přátelským pozdravem

Joachim Gauck v. r.

Odpověď Václava Klause prezidenta České republiky.

V Praze dne 8. června 2012

Vážený pane prezidente,

velmi pozorně jsem si přečetl Váš dopis k 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a následné tragédii obyvatel Lidic, Ležáků a tisíců dalších českých vlastenců v tehdejším nacistickém Protektorátu Čechy a Morava.

Tohoto dopisu od Vás, jako politika s vysokou morální autoritou ve své zemi, si velmi vážím. Považuji ho za silný výrok o tragické době okupace a zločinech nacismu. Váš dopis je pozitivním gestem vůči naší zemi.

Velmi si cením Vaší snahy dát nový impuls k překonání zbytků nedůvěry, které ve veřejnosti na obou stranách naší společné hranice přetrvávají.

Vážený pane prezidente,

ujišťuji Vás, že i mně leží na srdci co nejlepší vztahy mezi našimi zeměmi, a proto jsem Váš dopis přijal jako významný signál k jejich dalšímu upevnění a prohloubení. Ještě jednou Vám za něj děkuji a budu se těšit na naši další spolupráci.

Václav Klaus

 

 
Koncert k 70. výročí vyhlazení Lidic Tisk
Úterý, 05 Červen 2012 10:00
 
Dětská Olympiáda Tisk
Čtvrtek, 03 Květen 2012 18:20
 
Slavnost vody Tisk
Pátek, 16 Březen 2012 13:23
 
Příliš mnoho vody ve starých Rousovicích Tisk
Pondělí, 05 Březen 2012 16:05

Že je v našem městě stále mnoho práce, o tom se nemusíme přesvědčovat. Že je mnoho práce v okrajových částech našeho města, o tom se už vůbec nemusíme přesvědčovat. A že pokud je to jen trochu možné, tak by se měly problémy odstraňovat – tak to je nad slunce jasné.

Jedním z nejvážnějších problémů, který trápí obyvatele ve starých Rousovicích, je vzedmutá hladina spodní vody. Mnohdy je situace tak vážná, že občané nemohou užívat ani sklepy pod svými domy. Jednoduše proto, protože jsou plné vody.

Příčiny tohoto stavu jsou dvě. Jednak stav koryta potoka Pšovky, a pak stav jednotlivých (byť i drobných) vodohospodářských děl na území starých Rousovic. A každou z těchto příčin je třeba odstraňovat samostatně.

Tok potoka Pšovky je v majetku správcovské vodohospodářské společnosti Povodí Ohře. Na základě jednání s vedením města Mělníka má tato společnost již zpracovanou studii odstranění nánosových kalů a náletových křovin a navíc má na tuto akci vyčleněny příslušné finanční prostředky – a to je v dnešní době jistě úspěch.

Ovšem asi bychom museli žít v jiné zemi, aby se neobjevila alespoň jedna komplikace. Vodoteč potoka Pšovky se nachází v území ochrany přírody Natura a Pšovce (prý) žije sekavec písečný. Taková malá rybka, ani jíst se pořádně nedá. No a toto všechno vede ke skutečnosti, že i přes fakt, že s pracemi již vyslovil souhlas Odbor životního prostředí Městského úřadu Mělník, musí stanovit podmínky postupu prací tento odbor také na Krajském úřadu. A na stanovení podmínek se nyní čeká.

Otázka vodohospodářských děl na území starých Rousovic je věc jiná. Všechna jsou ve vlastnictví města Mělníka a tudíž je možné k nutným pracím přistoupit hned. Tedy v logické návaznosti na čištění koryta Pšovky.

Kromě vyčištění zanesených jednotlivých struh a stružek půjde zejména o vyčištění mlýnského náhonu od Holečkova mlýna až po jeho ústí do Pšovky. Je to nezbytně nutné. Náhon je hlavním vodohospodářským dílem na území starých Rousovic. Dokonce se dá říci, že je jakousi pomyslnou osou. Je značně zanesený, a to včetně mostu v Mlýnské ulici. Navíc do něj vyvěrá pramen přímo pod Holečkovým mlýnem. Pramen vyvěrá, ale voda příliš odtékat náhonem nemůže, a proto odtéká – do sklepů.

Místostarosta města Mělníka pan Mgr. Miroslav Neumann se 16. února sešel s obyvateli starých Rousovic, aby je informoval o stavu příprav prací na vyčištění jak potoka Pšovky, tak vodohospodářských děl. Dne 7. března následuje prohlídka jednotlivých objektů. A poté bude určeno přesné datum zahájení prací.

Mgr. Tomáš Teplík
předseda MS ODS Mělník

 
Podpora obnovy kulturních památek Tisk
Čtvrtek, 09 Únor 2012 11:40

Komise státní památkové péče vyhlašuje I. dotační kolo programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury České republiky.

Termín podávání žádostí na Městském úřadě Mělník, oddělení památkové péče je od 13. února 2012 do 9. března 2012. V I. dotačním kole bude rozdělena celá částka určená pro ORP Mělník – 1.199.000 Kč v souladu se schválenou Koncepcí podpory péče o památkový fond na správním území v působnosti Městského úřadu Mělník.

Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na webové adrese: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ nebo u vedoucí oddělení památkové péče MÚ Mělník, Mgr. Markéty Fošumové, Ph.D., tel: 315 635 342, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Mgr. Tomáš Teplík
předseda MS ODS Mělník

 
TOP 09 útočí na (mělnické) vinaře Tisk
Středa, 08 Únor 2012 19:01
Nedávný požadavek ministra financí ČR a místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska na zavedení spotřební daně na víno je nutné odmítnout.

Vinařství v České republice a tím více vinařství v českých krajích je pod stále větším tlakem dovozu levných vín jihoafrické a jihoamerické produkce. Podmínky vinařů v okolních členských zemí EU jsou doposud stále výhodnější, než podmínky vinařů u nás. V situaci, kterou navíc ovlivňuje zvýšení sazeb DPH, růstu cen energií a pohonných hmot, které se také promítají do cen potravinářských výrobků, ale i životních nákladů občanů celkově, je pak navrhované zavedení spotřební daně ve výši 10 Kč na 1 litr pro naše vinaře nesmírně komplikující a v řadě případů může vést i k jejich likvidaci.

České vinařství a tím více vinařství na Mělnicku neodmyslitelně patří k nejhlubším tradicím naší země. Lze říci, že náleží k tradicím české státnosti.  Před rokem 1989 nemělo zrovna na růžích ustláno. Nedopusťme, aby v momentu, kdy se opět dostalo na evropskou úroveň, bylo zasaženo takto citelnou ranou. Je s podivem, že toto všechno si politická strana, která má v názvu slova „tradice“ a „odpovědnost“ vůbec neuvědomuje.

Rada MS ODS Mělník
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 3 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník