Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 18.11.2017 00:00, Svátek má: Romana
Pro srovnání… Tisk
Úterý, 22 Březen 2011 09:14
Vážení a milí obyvatelé našeho města. V předchozím článku jsme Vás informovali o průběhu a výsledcích opravy Pražské brány. Nyní Vám pro srovnání nabízíme také fotografický materiál. Fotky dokumentující stav Pražské brány před rekonstrukcí a po ní naleznete zde…

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník
 
Pražská brána je zrekonstruovaná – jak to všechno dopadlo? Tisk
Čtvrtek, 03 Březen 2011 09:53
Jak je jistě všeobecně známo, ve druhé polovině roku 2010 proběhla oprava jedné z nejvýznamnější a také nejdominantnějších památek města Mělníka – Pražské brány. A právě v tuto chvíli je nejlepší příležitost na bilancování této akce.

Samotná oprava měla tři etapy:
 1. Vnitřní opravy (nová elektroinstalace, nové osvětlení, nové vnitřní omítky, odstranění stávajícího sádrokartonu, opravy a nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí).
 2. Oprava krovu (protézování a výměna napadených částí krovu, ošetření dřevěných konstrukcí krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu, nová podlaha půdy, uložení hřebenáčů střechy do malty).
 3. Oprava vnějšího pláště (repase oken a vstupních dveří, repase vývěsek, oprava kamenných článků, nátěr ciferníku hodin a cimbálu, oprava omítek a nátěr).

V rozpočtu města na rok 2010 bylo na tuto akci schváleno 2.851.000,- Kč. Na základě výběrového řízení tuto zakázku vysoutěžila společnost GEMA ART GROUP a. s. za 2.236.468,- Kč.

Již z tohoto údaje je zřejmé, že výsledek soutěže byl pro naše město výhodný.

Jak tomu při rekonstrukcích památkových budov bývá, přinesla i tato nejedno překvapení. V průběhu vnitřních oprav došlo na základě informace mělnického historika pana Františka Purše k objevení původního pozdně gotického schodiště. Po dohodě s NPÚ bylo rozhodnuto o vyklizení  tohoto prostoru, opravě a zpevnění kamenného schodiště, opravě vnitřní zdi a klenby.
U vstupu do schodiště v dolní i horní části byla instalována zábrana – kovaná mříž a u vstupu ve spodní části byla instalována dřevěná zárubeň. Ve 4. nadzemním podlaží a 5. nadzemním podlaží bylo po odstranění sádrokartónu restaurováno obnažené zdivo a původní omítka.
Na základě dohody s provozovatelem čajovny a galerie byla vybrána vhodnější světla pro kvalitní osvětlení vnitřních prostor (vystavených uměleckých děl) místo původně navržených a opatřena LED žárovkami (nízká spotřeba energie, dlouhá životnost). Ve vstupní části schodiště bylo instalováno nové kovové zábradlí. Původní lanové bylo vytrhané a nefunkční.

Práce při opravách krovu proběhly podle původního plánu. Vzhledem k novému fungování brány – tzv. „komínovému efektu“, kdy teplo a stoupá volně nahoru a pryč, bylo upuštěno od montáže izolace mezi 6. nadzemním podlažím a půdou. V rámci opravy brány byla provedena taktéž revize hromosvodu, dle požadavku nových norem. Na základě konzultace s revizním technikem bylo nutno doplnit ještě jeden hromosvodový svod.  

Po zahájení stavby a důkladném průzkumu stavu vnějšího pláště bylo po dohodě s NPÚ a také na základě jeho některých požadavků přistoupeno ke změně stavebního postupu, kdy se téměř celá obnova vnějšího pláště posunula z pozice opravy do roviny restaurování. To mělo pochopitelně vliv na cenu, neboť restaurátor je z finančního hlediska posuzován jinak, než-li zedník.
Tato změna se týkala především vnější omítky a kamenných článků. Kamenné články byly mnohem více degradované, než se předpokládalo a na jejich obnovu vzhledem k jejich historické hodnotě museli nastoupit restaurátoři s licencí Ministerstva kultury ČR. Jednalo se o římsy, podstřešní římsu, nárožní kamenické prvky atd.

U vnější omítky došlo ke změně jejího provedení, na otlučené nestabilní části bylo dáno jádro a poté přišla vnější vápenná omítka – jednovrstvá, hlazená dřevem pod dohledem restaurátora a na ní byl aplikován kvalitní vápenný nátěr na základě konzultace  a výběru NPÚ. Restaurátor firmy Gema Art Group – Ing.  Justa následně zpracoval kompletní restaurátorskou zprávu k obnově vnějšího pláště, ve které jsou podrobně vysvětleny a zdůvodněny jednotlivé restaurátorské zásahy.

V roce 2010 byly na akci „Oprava kulturní památky – Pražská brána“ – část 3. oprava vnějšího pláště – získány tyto dotace:
Dotace z programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR – 357.000,- Kč
Dotace z programu Obnova kulturních památek Středočeského kraje ve výši  –  900.000,- Kč

Většina víceprací, které vznikly na vnějším plášti a výrazná část všech prací prováděných na vnějším plášti byla plně hrazena z prostředků výše uvedených dotací a došlo tak k výrazné úspoře prostředků města Mělníka. Dotace byla městu Mělník poskytnuta ze strany Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu právě za účelem kvalitní obnovy této kulturní památky za pomoci použití těch – podle dnešních měřítek – nejlepších památkových postupů, vedoucích k zachování památkové hodnoty Pražské brány do budoucna.

O celkových výdajích na rekonstrukci Pražské brány si můžete udělat přehled podle následující tabulky:

 

celkem

vnitřní oprava

oprava krovu

vnější plášť

Vysoutěžená cena

2.236.468,-

471.706,-

794.020,-

970.741,-

Vícepráce

1.476.595,-

338.171,-

30.000,-

1.108.423,-

Méněpráce

735.830,-

39.768,-

17.640,-

678.422,-

Cena celkem

2.977.233,-

770.109,-

806.380,-

1.400.742,-

Dotace

 

 

 

1.257.000,-

Výsledná cena pro město Mělník

1.720.231,-

770.109,-

806.380,-

143.742,-Město Mělník schválilo v rozpočtu na rok 2010 na rekonstrukci Pražské brány částku ve výši 2.851.000,- Kč. Výsledná cena této zakázky pro město Mělník však byla 1.720.231,- Kč a tudíž v rozpočtu města zůstala úspora ve výši 1.130.769,- Kč

Závěrem je třeba říci, že na jedné straně došlo k velmi kvalitní opravě této dominanty našeho města a velice cenné památky dle dnešních nejpřísnějších měřítek, ale celá akce byla také velice úspěšná pro pokladnu města Mělníka.


Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník

 
Koaliční smlouva 2010 Tisk
Úterý, 21 Prosinec 2010 08:26
Vážení návštěvníci našich stránek, vážení spoluobčané. Jak již jistě víte, byla na Mělníku ustavena tzv. široká koalice pravicových a středových stran spolu s ČSSD. Tato koalice reprezentuje 60 % všech mělnických voličů. To je velká zodpovědnost, kterou bereme velmi vážně.

Na prvním místě je pro všechny zúčastněné rozvoj našeho města, a proto byl mezi koaličními partnery přijat dokument, který se nazývá Koaliční smlouva 2010. Tento dokument, který je na Mělníku prvním svého druhu vůbec, je dle našeho nejhlubšího přesvědčení výrazem zodpovědného přístupu k řízení našeho města  a otevřené politiky vůči Vám – mělnickým občanům.

Text koaliční smlouvy, uzavřené mezi ODS, ČSSD, Radnice 2010 a Mělničané – koalice SNK-ED, US a KDU-ČSL naleznete zde.

 
ODS uzavřela koalici Tisk
Středa, 27 Říjen 2010 06:18
Na základě volební výsledků v komunálních volbách zahájila mělnická ODS jednání se všemi demokratickými politickými formacemi, které v komunálních volbách uspěly a mají své zástupce v městském zastupitelstvu.
Jak jsme Vás již na našich webových stránkách informovali, hlavní vyjednávací kritéria ODS byla následující:
 • 1. ODS již nemá jasnou dominanci, ale rozhodně není její síla zanedbatelná.
 • 2. ODS šlo a stále jde o možnost prosadit co nejvíce ze svého volebního programu, o němž jsme přesvědčeni, že je pro naše město opravdu potřebný.
 • 3. K jednání ODS přistupovala věcně, korektně a bez jakýchkoliv dopředu stanovených personálních podmínek.
 • 4. Stejný přístup však při jednáních očekávala ODS i od našich partnerů.
 • 5. Cílem ODS od počátku bylo dosažení takového povolebního uspořádání na radnici, které by garantovalo slušné mezilidské vztahy a stabilitu.
Vyjednávání trvalo týden. Během této doby se ukázalo, že některé politické formace jsou personálně nestabilní a není jasné, kdo je bude v zastupitelstvu reprezentovat. Ukázalo se také, že některé politické formace jsou nejednotné, část jejich vyjednavačů slibuje něco, s čím ostatní nesouhlasí a pochopitelně takové sliby jsou velice neseriózní a věcně neuchopitelné.
Na základě našich východisek a po těchto zkušenostech se ODS po důkladné úvaze rozhodla uzavřít koaliční smlouvu s ČSSD, Radnicí 2010 a koalicí Mělničané (SNK-ED, US a KDU-ČSL). K této skutečnosti je nutné uvést několik faktů:
 • 1. Nejedná se o žádnou velkou koalici ODS + ČSSD, ale jde o ŠIROKOU KOALICI ODS, ČSSD, Radnice 2010, SNK-ED, US a KDU-ČSL (Mělničané jsou koalicí SNK-ED, US a KDU-ČSL, tedy menších pravicových a středových stran).
 • 2. Tato koalice reprezentuje 60 % voličů na Mělníku.
 • 3. ODS je přesvědčena, že touto cestou je schopna prosadit co nejvíce ze svého volebního programu, o kterém se stále domnívá, že je pro Mělník velice potřebný.
 • 4. ODS je přesvědčena, že touto cestou vznikne ve vedení města tým, který bude schopen město posunout dále a ve kterém budou panovat slušné mezilidské vztahy.
 • 5. ODS je zároveň připravena spolupracovat ve prospěch města Mělníka s kýmkoliv, kdo bude ctít pravidla slušného chování, ovšem nejenom verbálně, ale také ve skutcích.
Toto pro nás nejsou žádné fráze, ale principiální východiska do budoucna. V této chvíli je intenzivně připravováno koaliční programové prohlášení. Po jeho schválení Vás s ním bez odkladů seznámíme. Jsme přesvědčeni, že Vy – občané toto naše rozhodnutí ohodnotíte nikoliv podle fám nebo polopravd, ale podle výsledků práce ve Váš prospěch – výsledků práce ve prospěch města Mělníka.

Rada MS ODS Mělník

 
2. kolo senátních voleb Tisk
Čtvrtek, 21 Říjen 2010 08:17
 
Poděkování voličům Tisk
Středa, 20 Říjen 2010 08:02
Vážení voliči ODS. Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši přízeň v právě proběhlých komunálních volbách. Vaše podpora nám velmi pomohla a velice si jí vážíme. Nyní v tomto období probíhají povolební vyjednávání. Jde nám především o to, aby ODS mohla prosadit co nejvíce ze svého volebního programu, o němž jsme stále přesvědčeni, že je pro naše město opravdu potřebný. K jednání přistupujeme věcně, korektně a bez jakýchkoliv dopředu stanovených personálních podmínek. Obdobný přístup však při jednáních očekáváme i od našich partnerů! Výsledek doposud odhadnout nedokážeme. Ať však bude jakýkoliv, nic to nebude měnit na tom, že budeme nadále usilovně pracovat ve prospěch města Mělníka. Vždyť Mělník je přece naší srdeční záležitostí.

ODS Mělník
 
Výzva Tisk
Čtvrtek, 14 Říjen 2010 21:08
Vážení přátelé,

dnes a zítra proběhnou komunální a senátní volby. Rád bych Vás touto cestou požádal o účast v těchto volbách a o maximální podporu kandidátů ODS. Jsem přesvědčen, že Vám nabízíme kvalifikovaný a dobře složený tým lidí, kteří jsou schopni dále významně rozvíjet město Mělník a tudíž pracovat ve prospěch Vás – mělnických občanů.  

O naší práci za právě končící volební období se můžete přesvědčit na těchto webových stránkách. Leccos se podařilo, ovšem v lecčems je třeba pokračovat. Věci je třeba dotahovat do konce. A pochopitelně je nutné v rozvoji našeho města stále pokračovat. Víme jak na to, nebojíme se zodpovědnosti a jsme připraveni ji přijmout!

V pátek a v sobotu budete rozhodovat o osudu našeho města, které je pro nás naší srdeční záležitostí, na další čtyři roky. Prosím pečlivě svou podporu zvažujte. Hodnoťte kandidáty podle výsledků jejich práce. Nedejte se ošálit možná hezkými, ale naprosto nekonkrétními frázemi. Neexistují žádní političtí spasitelé. Spasitel je jenom jeden, ale ten není z tohoto světa. Naproti tomu zde stojí tým. Tým lidí s jasným, konkrétním a uskutečnitelným programem. Volební tým ODS!

Mgr. Miroslav Neumann
volební lídr ODS
 
Oprava Vinohradské ulice začne co nevidět! Tisk
Čtvrtek, 14 Říjen 2010 20:43
Zastupitelstvo města Mělníka na svém dnešním zasedání, posledním v tomto volebním období, schválilo návrh starosty města Miroslava Neumanna na uzavření smlouvy se zhotovitelem opravy těžce poškozené Vinohradské ulice.
Oprava Vinohradské ulice se týká úseku od křižovatky s Italskou ulicí směrem vzhůru, až po ulici Josefa Hořejšího. V rámci rekonstrukce dostane ulice 40 mm AB stabilizační vrstvu a dvě vrstvy obalovaného kameniva, každou o 30 mm. Domníváme se, že tato oprava zbaví tamní obyvatele alespoň toho největšího trápení.

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník
 
Takto by se asi zastupitelé chovat neměli… Tisk
Čtvrtek, 14 Říjen 2010 09:16
Chcete vědět více? Pokud ano, pak si zadejte adresu www.odsneratovice.cz.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 5 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník