Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 30.07.2021 12:24, Svátek má: Bořivoj
O Pohár modrého ptáka Tisk
Čtvrtek, 26 Květen 2011 12:31
V neděli 29. května 2011 se uskuteční první ročník nohejbalového turnaje „O Pohár modrého ptáka“, který organizuje naše mělnická ODS. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o ročník premiérový, jsme při organizaci postupovali dost opatrně. Sami jsme ale nakonec byli překvapeni zájmem sportovní veřejnosti, a tak předpokládáme účast minimálně osmi mužstev.

Turnaj se uskuteční na hřišti u hasičské zbrojnice v Mělníku na Blatech. Začátek je již v 8:00 ráno a konec – ten přijde až s absolutním vyčerpáním (herního programu). Občerstvení je samozřejmě zajištěno. Takže kdo budete mít zájem, přijďte se v neděli podívat na první ročník nohejbalového turnaje „O Pohár modrého ptáka“. Jste srdečně zváni.

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník
 
Fond regenerace Městské památkové zóny v roce 2011 Tisk
Úterý, 17 Květen 2011 08:43
Ve dnech 1.4.2011 do 4.5.2011 proběhlo I. kolo dotačního řízení pro žádosti o příspěvek z Fondu regenerace MPZ Mělník. 5. 5. 2011 pak Rada Fondu regenerace MPZ vyhodnotila obdržené žádosti. Celkem přišlo na Městský úřad 10 žádostí o dotace. Z těchto 10 žádostí byla 1 vyřazena z dalšího projednávání, neboť nesplnila podmínky Statutu a Zásad Fondu regenerace MPZ Mělník. Všech dalších 9 žádostí bylo po formální stránce v pořádku a Rada Fondu doporučila na základě svého jednání následující přidělení dotací:
 • dům čp. 3 – obnova fasády: 150.000,- Kč, majitelka této významné a pohledově velmi exponované kulturní památky na náměstí Míru chce obnovit její fasádu dle původního členění dle požadavků památkové péče. Tento zásah velmi zvýší atraktivitu centrálního náměstí, navržená částka pokrývá 50% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
 • dům čp. 12 – obnova fasády: 300.000,- Kč, majitelka této významné a pohledově velmi exponované kulturní památky chce obnovit její fasádu směrem do ulice 5. května (část) dle požadavků památkové péče. Tento zásah velmi zvýší atraktivitu centra města, navržená částka pokrývá 50% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
 • dům čp. 33 – obnova fasády, nová okna a střecha: 300.000,- Kč, majitel této významné a pohledově exponované nemovitosti v Husově ulici chce obnovit její secesní fasádu, vyměnit střechu a dát kopie oken. Tento zásah pomůže obnovit tuto secesní stavbu, navržená částka pokrývá 30% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
 • dům čp. 38 – obnova fasády: 9.000,- Kč, majitelka této nemovitosti v Husově ulici chce obnovit fasádu domu. Tento zásah  zvýší atraktivitu tohoto prostoru, částka pokrývá 50% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
 • dům čp. 113 – obnova fasády, repase oken: 300.000,- Kč, majitel této významné a pohledově velmi exponované kulturní památky chce obnovit její fasádu a repasovat okna směrem do ulice Palackého. Tento zásah velmi zvýší atraktivitu centra města, navržená částka pokrývá 45% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
 • dům čp. 151 – obnova fasády, repase oken, výměna střechy: 210.000,- Kč, majitel této významné a pohledově velmi exponované kulturní památky chce obnovit její fasádu, repasovat okna a vyměnit střechu v ulici Česká. Tento zásah velmi zvýší atraktivitu centra města, navržená částka pokrývá 25% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
 • dům čp. 47 – výměna střešní krytiny: 31.000,- Kč, majitel této nemovitosti chce provést výměnu střešní krytiny (stávající pálená taška za novou pálenou tašku) a žádá uhrazení vícenákladu spojeného s použitím krytiny dle požadavku památkové péče. Dům se nachází v Husově ulici, navržená částka pokrývá 15% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník

Členové Rady Fondu následně doporučili  Radě města Mělníka a Zastupitelstvu města Mělníka schválit tyto dotační příspěvky, neboť pomohou zvýšit atraktivitu Městské památkové zóny našeho města a jsou zcela v souladu s dotačními pravidly Fondu regenerace MPZ Mělník.

Již v minulých letech byla díky možnostem příspěvků z Fondu regenerace opravena celá řada nemovitostí v centru města Mělníka, které tak i touto cestou získává tvář standardního západoevropského města.

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník
 
Čarodějnice s ODS Tisk
Čtvrtek, 21 Duben 2011 08:21
 
Podpora obnovy kulturních památek Tisk
Čtvrtek, 24 Březen 2011 06:26
Již čtvrtým rokem funguje dotační program Ministerstva kultury České republiky, který má název „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Název poněkud dlouhý a krkolomný, ale to až tolik nevadí. Prostřednictví tohoto programu je totiž možné pomoci obnovit takové kulturní památky, na které by se jen těžko získávaly potřebné peníze někde jinde.

Obce s rozšířenou působností jsou tzv. malé okresy a takovou obcí je přirozeně i město Mělník. Pro letošní rok se nám podařilo z Ministerstva kultury získat částku v celkové výši 1.199.000,- Kč. Výše této částky není automatická. Naopak je ovlivněna vyhodnocením našich výsledků a aktivit v předchozím období ze strany Ministerstva kultury.

Při jednání o rozdělení byly stanoveny tři okruhy kulturních památek: drobné kulturní památky, vesnické usedlosti a sakrální stavby. Celková částka pak byla rozdělena následovně:

A. Drobné kulturní památky
 1. Obec Spomyšl – rekonstrukce židovského hřbitova – 150.000,- Kč.
 2. Obec Stránka – dokončení restaurování sochy sv. Václava – 70.000,- Kč.
 3. Město Mělník – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince na Pšovce – 87.000,- Kč.
 4. Obec Liběchov – restaurování sochy žehnajícího Krista po pravé straně při silnici z Mělníka do Liběchova – 150.000,- Kč.
 5. Obec Liběchov – oprava kaple P. Marie na Boži vodě – 162.000,- Kč.
B. Vesnické usedlosti
 1. Obec Vysoká – celková obnova usedlosti čp. 6 (kulturní památka od roku 1999) – 230.000,- Kč.
C. Sakrální památky
 1. Obec Záboří – rekonstrukce fasády kostela Nanebevzetí P. Marie – 200.000,- Kč.
 2. Obec Lužec nad Vltavou – dokončení rekonstrukce fasády kostela sv. Jiljí – 150.000,- Kč.
Prostředky vložené do rekonstrukcí kulturních památek nikdy nejsou zbytečně vynaložené. Naopak jsou důkazem toho, do jaké míry si vážíme své kultury, práce svých předků a nakonec do jaké míry si vážíme i sami sebe.

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník

 
Pro srovnání… Tisk
Úterý, 22 Březen 2011 09:14
Vážení a milí obyvatelé našeho města. V předchozím článku jsme Vás informovali o průběhu a výsledcích opravy Pražské brány. Nyní Vám pro srovnání nabízíme také fotografický materiál. Fotky dokumentující stav Pražské brány před rekonstrukcí a po ní naleznete zde…

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník
 
Pražská brána je zrekonstruovaná – jak to všechno dopadlo? Tisk
Čtvrtek, 03 Březen 2011 09:53
Jak je jistě všeobecně známo, ve druhé polovině roku 2010 proběhla oprava jedné z nejvýznamnější a také nejdominantnějších památek města Mělníka – Pražské brány. A právě v tuto chvíli je nejlepší příležitost na bilancování této akce.

Samotná oprava měla tři etapy:
 1. Vnitřní opravy (nová elektroinstalace, nové osvětlení, nové vnitřní omítky, odstranění stávajícího sádrokartonu, opravy a nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí).
 2. Oprava krovu (protézování a výměna napadených částí krovu, ošetření dřevěných konstrukcí krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu, nová podlaha půdy, uložení hřebenáčů střechy do malty).
 3. Oprava vnějšího pláště (repase oken a vstupních dveří, repase vývěsek, oprava kamenných článků, nátěr ciferníku hodin a cimbálu, oprava omítek a nátěr).

V rozpočtu města na rok 2010 bylo na tuto akci schváleno 2.851.000,- Kč. Na základě výběrového řízení tuto zakázku vysoutěžila společnost GEMA ART GROUP a. s. za 2.236.468,- Kč.

Již z tohoto údaje je zřejmé, že výsledek soutěže byl pro naše město výhodný.

Jak tomu při rekonstrukcích památkových budov bývá, přinesla i tato nejedno překvapení. V průběhu vnitřních oprav došlo na základě informace mělnického historika pana Františka Purše k objevení původního pozdně gotického schodiště. Po dohodě s NPÚ bylo rozhodnuto o vyklizení  tohoto prostoru, opravě a zpevnění kamenného schodiště, opravě vnitřní zdi a klenby.
U vstupu do schodiště v dolní i horní části byla instalována zábrana – kovaná mříž a u vstupu ve spodní části byla instalována dřevěná zárubeň. Ve 4. nadzemním podlaží a 5. nadzemním podlaží bylo po odstranění sádrokartónu restaurováno obnažené zdivo a původní omítka.
Na základě dohody s provozovatelem čajovny a galerie byla vybrána vhodnější světla pro kvalitní osvětlení vnitřních prostor (vystavených uměleckých děl) místo původně navržených a opatřena LED žárovkami (nízká spotřeba energie, dlouhá životnost). Ve vstupní části schodiště bylo instalováno nové kovové zábradlí. Původní lanové bylo vytrhané a nefunkční.

Práce při opravách krovu proběhly podle původního plánu. Vzhledem k novému fungování brány – tzv. „komínovému efektu“, kdy teplo a stoupá volně nahoru a pryč, bylo upuštěno od montáže izolace mezi 6. nadzemním podlažím a půdou. V rámci opravy brány byla provedena taktéž revize hromosvodu, dle požadavku nových norem. Na základě konzultace s revizním technikem bylo nutno doplnit ještě jeden hromosvodový svod.  

Po zahájení stavby a důkladném průzkumu stavu vnějšího pláště bylo po dohodě s NPÚ a také na základě jeho některých požadavků přistoupeno ke změně stavebního postupu, kdy se téměř celá obnova vnějšího pláště posunula z pozice opravy do roviny restaurování. To mělo pochopitelně vliv na cenu, neboť restaurátor je z finančního hlediska posuzován jinak, než-li zedník.
Tato změna se týkala především vnější omítky a kamenných článků. Kamenné články byly mnohem více degradované, než se předpokládalo a na jejich obnovu vzhledem k jejich historické hodnotě museli nastoupit restaurátoři s licencí Ministerstva kultury ČR. Jednalo se o římsy, podstřešní římsu, nárožní kamenické prvky atd.

U vnější omítky došlo ke změně jejího provedení, na otlučené nestabilní části bylo dáno jádro a poté přišla vnější vápenná omítka – jednovrstvá, hlazená dřevem pod dohledem restaurátora a na ní byl aplikován kvalitní vápenný nátěr na základě konzultace  a výběru NPÚ. Restaurátor firmy Gema Art Group – Ing.  Justa následně zpracoval kompletní restaurátorskou zprávu k obnově vnějšího pláště, ve které jsou podrobně vysvětleny a zdůvodněny jednotlivé restaurátorské zásahy.

V roce 2010 byly na akci „Oprava kulturní památky – Pražská brána“ – část 3. oprava vnějšího pláště – získány tyto dotace:
Dotace z programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR – 357.000,- Kč
Dotace z programu Obnova kulturních památek Středočeského kraje ve výši  –  900.000,- Kč

Většina víceprací, které vznikly na vnějším plášti a výrazná část všech prací prováděných na vnějším plášti byla plně hrazena z prostředků výše uvedených dotací a došlo tak k výrazné úspoře prostředků města Mělníka. Dotace byla městu Mělník poskytnuta ze strany Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu právě za účelem kvalitní obnovy této kulturní památky za pomoci použití těch – podle dnešních měřítek – nejlepších památkových postupů, vedoucích k zachování památkové hodnoty Pražské brány do budoucna.

O celkových výdajích na rekonstrukci Pražské brány si můžete udělat přehled podle následující tabulky:

 

celkem

vnitřní oprava

oprava krovu

vnější plášť

Vysoutěžená cena

2.236.468,-

471.706,-

794.020,-

970.741,-

Vícepráce

1.476.595,-

338.171,-

30.000,-

1.108.423,-

Méněpráce

735.830,-

39.768,-

17.640,-

678.422,-

Cena celkem

2.977.233,-

770.109,-

806.380,-

1.400.742,-

Dotace

 

 

 

1.257.000,-

Výsledná cena pro město Mělník

1.720.231,-

770.109,-

806.380,-

143.742,-Město Mělník schválilo v rozpočtu na rok 2010 na rekonstrukci Pražské brány částku ve výši 2.851.000,- Kč. Výsledná cena této zakázky pro město Mělník však byla 1.720.231,- Kč a tudíž v rozpočtu města zůstala úspora ve výši 1.130.769,- Kč

Závěrem je třeba říci, že na jedné straně došlo k velmi kvalitní opravě této dominanty našeho města a velice cenné památky dle dnešních nejpřísnějších měřítek, ale celá akce byla také velice úspěšná pro pokladnu města Mělníka.


Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník

 
Koaliční smlouva 2010 Tisk
Úterý, 21 Prosinec 2010 08:26
Vážení návštěvníci našich stránek, vážení spoluobčané. Jak již jistě víte, byla na Mělníku ustavena tzv. široká koalice pravicových a středových stran spolu s ČSSD. Tato koalice reprezentuje 60 % všech mělnických voličů. To je velká zodpovědnost, kterou bereme velmi vážně.

Na prvním místě je pro všechny zúčastněné rozvoj našeho města, a proto byl mezi koaličními partnery přijat dokument, který se nazývá Koaliční smlouva 2010. Tento dokument, který je na Mělníku prvním svého druhu vůbec, je dle našeho nejhlubšího přesvědčení výrazem zodpovědného přístupu k řízení našeho města  a otevřené politiky vůči Vám – mělnickým občanům.

Text koaliční smlouvy, uzavřené mezi ODS, ČSSD, Radnice 2010 a Mělničané – koalice SNK-ED, US a KDU-ČSL naleznete zde.

 
ODS uzavřela koalici Tisk
Středa, 27 Říjen 2010 06:18
Na základě volební výsledků v komunálních volbách zahájila mělnická ODS jednání se všemi demokratickými politickými formacemi, které v komunálních volbách uspěly a mají své zástupce v městském zastupitelstvu.
Jak jsme Vás již na našich webových stránkách informovali, hlavní vyjednávací kritéria ODS byla následující:
 • 1. ODS již nemá jasnou dominanci, ale rozhodně není její síla zanedbatelná.
 • 2. ODS šlo a stále jde o možnost prosadit co nejvíce ze svého volebního programu, o němž jsme přesvědčeni, že je pro naše město opravdu potřebný.
 • 3. K jednání ODS přistupovala věcně, korektně a bez jakýchkoliv dopředu stanovených personálních podmínek.
 • 4. Stejný přístup však při jednáních očekávala ODS i od našich partnerů.
 • 5. Cílem ODS od počátku bylo dosažení takového povolebního uspořádání na radnici, které by garantovalo slušné mezilidské vztahy a stabilitu.
Vyjednávání trvalo týden. Během této doby se ukázalo, že některé politické formace jsou personálně nestabilní a není jasné, kdo je bude v zastupitelstvu reprezentovat. Ukázalo se také, že některé politické formace jsou nejednotné, část jejich vyjednavačů slibuje něco, s čím ostatní nesouhlasí a pochopitelně takové sliby jsou velice neseriózní a věcně neuchopitelné.
Na základě našich východisek a po těchto zkušenostech se ODS po důkladné úvaze rozhodla uzavřít koaliční smlouvu s ČSSD, Radnicí 2010 a koalicí Mělničané (SNK-ED, US a KDU-ČSL). K této skutečnosti je nutné uvést několik faktů:
 • 1. Nejedná se o žádnou velkou koalici ODS + ČSSD, ale jde o ŠIROKOU KOALICI ODS, ČSSD, Radnice 2010, SNK-ED, US a KDU-ČSL (Mělničané jsou koalicí SNK-ED, US a KDU-ČSL, tedy menších pravicových a středových stran).
 • 2. Tato koalice reprezentuje 60 % voličů na Mělníku.
 • 3. ODS je přesvědčena, že touto cestou je schopna prosadit co nejvíce ze svého volebního programu, o kterém se stále domnívá, že je pro Mělník velice potřebný.
 • 4. ODS je přesvědčena, že touto cestou vznikne ve vedení města tým, který bude schopen město posunout dále a ve kterém budou panovat slušné mezilidské vztahy.
 • 5. ODS je zároveň připravena spolupracovat ve prospěch města Mělníka s kýmkoliv, kdo bude ctít pravidla slušného chování, ovšem nejenom verbálně, ale také ve skutcích.
Toto pro nás nejsou žádné fráze, ale principiální východiska do budoucna. V této chvíli je intenzivně připravováno koaliční programové prohlášení. Po jeho schválení Vás s ním bez odkladů seznámíme. Jsme přesvědčeni, že Vy – občané toto naše rozhodnutí ohodnotíte nikoliv podle fám nebo polopravd, ale podle výsledků práce ve Váš prospěch – výsledků práce ve prospěch města Mělníka.

Rada MS ODS Mělník

 
2. kolo senátních voleb Tisk
Čtvrtek, 21 Říjen 2010 08:17
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 5 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník