Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 17.11.2017 23:59, Svátek má: Státní svátek Den boje za svobodu
Ve středu na Pšovce – Na staré kovárně Tisk
Středa, 13 Říjen 2010 10:51
Vážení přátele, dovolte, abychom Vás pozvali na setkání se starostou města Mělníka panem Miroslavem Neumannem a dalšími kandidáty ODS v nadcházejících komunálních volbách, které se koná ve středu 13. 10. 2010 v hospodě Na staré kovárně na Pšovce od 18:00. Přijďte mezi nás a pojďte se napít s Mírou.

Volební tým ODS
 
Výstavba protipovodňové hráze začne na jaře Tisk
Středa, 13 Říjen 2010 10:41
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Že protipovodňová ochrana nutně musí být prioritou vedení města Mělníka, je jasné už jenom proto, že naše město se rozkládá na soutoku dvou největších českých řek – Vltavy a Labe. To je sice na jedné straně turisticky velmi atraktivní, v určitých chvílích to ale pro Mělničany může být notně nebezpečné.

Včera, v úterý 12. 10. 2010 zavítal na pracovní jednání do Mělníka ministr zemědělství ČR pan Ivan Fuksa. Hlavním předmětem jeho návštěvy bylo oficiálně oznámit, že výstavba protipovodňové hráze začne na jaře příštího roku. Celková výše získané dotace nakonec činí 547.000.000,- Kč. Investor akce výstavby protipovodňové hráze, společnost Povodí Labe ve výběrovém řízení již vybrala generálního dodavatele této stavby. Úspěšně se tak završilo úsilí vedení města Mělníka, Ministerstva zemědělství ČR a Povodí Labe.

Protipovodňová hráz bude začínat u místní části Rybáře, povede podél Labe přes přístav, kolem  Pšovky, Mlazic  až za staré Mlazice. Její celková délka bude 3,2 km. Toto dílo by mělo zcela ochránit před velkou vodou všechny povodněmi trvale ohrožované části našeho města. Bezesporu se jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb v historii Mělníka vůbec, která bude trvale chránit Vaše majetky v hrubě odhadovaném objemu přes půl miliardy Kč. Psychologický význam ovšem vyčíslit vůbec nelze.

Při této příležitosti byla s panem ministrem rovněž projednána otázka vyčištění koryta potoka Pšovka a drobných vodních děl na území starých Rousovic (neregulovaný tok po skuhrovský jez). Toto spadá do působnosti společnosti Povodí Ohře, která je rovněž metodicky řízena Ministerstvem zemědělství ČR. Ivan Fuksa přislíbil při řešení tohoto problému plnou součinnost tak, aby základní práce mohly začít v co možná nejbližším termínu.

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník

 
Koncert skupiny Yo-Yo Band Tisk
Pátek, 08 Říjen 2010 16:48
a
 
Zastavme 15. a 16. října nebezpečné politikaření! Tisk
Středa, 06 Říjen 2010 20:55
Považuji za nutné se vyjádřit ke lžím a účelovým dezinformacím, které šíří do některých médií lidé kandidující v těchto komunálních volbách do Zastupitelstva města Mělníka.
Již několik měsíců není naplněna potřebným počtem členů rada města Mělníka a svou činnost tedy nevykonává. Přestože je rada ze zákona důležitý orgán pro chod města a radnice, může ji podle platného zákona plně nahradit jednání a rozhodování zastupitelstva. Tak se i stalo a doposud do konce volebního období dělo. Podařilo se nám tím zajistit, že se tato osobní a účelová politická hra některých zastupitelů nijak neprojevila na chodu radnice a města. Výrazně odlišná je však situace od konání voleb do ustanovení nově zvoleného zastupitelstva města (ZM). Dnem konání voleb zaniká mandát všem stávajícím zastupitelům. A v tom je náš problém.
Novela zákona o obcích při dodržení všech lhůt stanovuje, aby se první pracovní zastupitelstvo sešlo až kolem 20. listopadu 2010, což je až cca 5 týdnů po vyhlášení výsledků voleb. Podle uvedeného  zákona toto dlouhé mezidobí, kdy musí být plněny požadavky města, funguje rada vzešlá z minulých voleb. V případě Mělníka se rada stala ze známých důvodů nefunkční a její funkci vykonávalo zastupitelstvo, které však okamžikem voleb končí a nemůže tuto funkci dále vykonávat. Na druhou stranu zde existuje i po dobu 5 týdnů po volbách (do ustavení nové rady) nutnost řešení běžných otázek chodu města i důležitých věcí jako je dotace téměř 90 milionů korun, která umožní příštímu zastupitelstvu realizaci akce 1. etapy kanalizace města, což je jedna z priorit města, na které jsme dlouho pracovali a která, pokud by nebyla vyřízená ve lhůtě, propadne a město o prostředky přijde.
Po obdržení stanoviska Ministerstva vnitra ČR, že rada může být suplována zastupitelstvem pouze do dne voleb, jsem se obrátil jmenovitě na všechny subjekty zastoupené v ZM a v úterý 5. 10. 2010 před jednáním ZM jsem svolal poradu zastupitelů s cílem vyřešit tento neutěšený stav.
Občanští demokraté cítili potřebu ustavit dočasnou a provizorní radu na dobu od voleb do ustavujícího zastupitelstva, tedy do volby rady nové tak, aby byly zajištěny veškeré potřeby občanů a chod radnice i města na dobu po volbách Ing. Čermák (PRO Mělník/Zelení) s odůvodněním, že nechtějí být v radě přehlasování většinovou ODS, požadoval plošné zastoupení všech subjektů. Na základě tohoto návrhu byla učiněna dohoda o tom, že na tuto omezenou dobu po volbách vznikne provizorní rada složená ze všech zastupitelských subjektů. ODS tuto dohodu ctila a reagovala vstřícným krokem a na funkci v radě rezignoval zástupce ODS, Ing. Petrželka, aby byl v radě vytvořen prostor pro požadované plošné a rovné zastoupení všech subjektů.
K mému velkému zklamání však tato dohoda byla porušena již v průběhu hlasování zastupitelstva a zástupci PRO Mělník/Zelení a TOP09 záměrně zmařili ustavení části rady podle sjednané dohody a v průběhu jednání odmítli spolupracovat na dovolbě rady.
Ta proto byla schválena jen v okleštěné podobě pouze v 5ti členném složení (počet členů rady je 7), Neumann, Kovařík (ODS), Koudelka (Radnice2010/VV), Vik (ČSSD), Nedvěd (KSČM).
Došlo tak k zásadní deformaci původní dohody na vytvoření rady města za účasti všech subjektů zastoupených v ZM. Výsledkem hlasování, se tak stal nenaplněný a neživotaschopný orgán města složený ze zcela nesourodých subjektů a tudíž naprosto nefunkční a pro nás nepřijatelný.
Tento náš postoj jsme ostatním sdělili bezprostředně po jednání zastupitelstva s tím, že takováto rada nemůže existovat. S ohledem na toto rezignoval již ráno na své členství pan Nedvěd (KSČM) a podobný úmysl oznámili i další.
Výsledek je tedy ten, že jednáním zastupitelů (PRO Mělník/Zelení a TOP09), kteří porušili ujednanou dohodu žádná provizorní rada města ustavena nebyla, což je vrcholně nezodpovědný krok vůči občanům města. Jednání zastupitelů, kteří podobně nezodpovědný přístup ukazují opakovaně, je zavrženíhodné samo o sobě. Co už však je za hranicí politického vkusu a jakékoliv lidské slušnosti je to, že se snaží tento krok využívat v předvolební kampani a lživě a nevybíravě útočit na představitele ODS. Jasně se na tomto příběhu ukazuje, kdo ve městě pracuje, kdo jedná v zájmu občanů a města a naopak kdo je ten, kdo jen politikaří, vytváří fámy a upřednostňuje své osobní zájmy a mocenské choutky.

Mgr. Miroslav Neumann,
starosta města Mělník

 
Sliby se slibují a blázni se radují Tisk
Úterý, 05 Říjen 2010 08:46
S blížícími se volbami můžeme pozorovat zvyšující se počet slibů. Jsou sliby konkrétní, reálné, ale také ty méně reálné, absolutně nekonkrétní, úplné iluze i prázdné fráze. Skoro by se dalo říci, že inflaci nepodléhají jen peníze, ale také sliby.

Před nadcházejícími se volbami se ale objevil úplně nový druh slibů. Takový, který tu ještě nikdy nebyl. Jedná se o slibování věcí či skutků, které už dávno nastaly. Že by nová mělnická rarita? Možná by to vypadalo takto: víno, soutok Vltavy a Labe, kostnice, podzemní studna a slibování splněného…

O co že vlastně jde? Lídr kandidátky TOP 09 zcela vážně slibuje, že zajistí zavedení WiFi spojení v centru města. Pro informaci uvádím, že WiFi je zkratka z anglického „wireless fidelity“, což doslova znamená „bezdrátová věrnost“ a je to označení pro standard lokálních bezdrátových sítí, sloužících pro malé počítačové sítě, připojení internetu nebo některých mobilních telefonů.

Moc hezké téma. Potíž je však v tom, že WiFi spojení funguje v centru města už od roku 2007. Že by o tom pan od roku 2006 zastupitel a ve stejném období i radní nevěděl? A o čem všem vlastně ještě neví? A nebo to ví, a říká to jenom proto, protože to pěkně zní? Není jisté, co je horší, ale špatné je jisto jistě oboje.

Takže sliby se slibují a blázni se radují? Podle některých asi ano. Pro nás však určitě ne!

Volební tým ODS
 
Autogramiáda s oplympioniky Tisk
Neděle, 26 Září 2010 19:05
 
Sportovní odpoledne na zimním stadionu Tisk
Čtvrtek, 23 Září 2010 10:21
Pro zobrazení fotogalerie klikněteV předešlém článku jsme se věnovali talentu uměleckému. Je však třeba říci, že talent není jenom umělecký. Je také sportovní.
Proto Vás zveme v neděli 26. záři na mělnický zimní stadion, kde hokejový klub HC Junior Mělník pořádá od 13:00 do 15:00 pro děti, narozené po roce 2002 sportovní odpoledne. Při této příležitosti probere starosta města Mělníka pan Miroslav Neumann s vedením klubu HC Junior, který je provozovatelem zimního stadionu, další potřeby a priority rekonstrukce tohoto sportovního zařízení. Že jsou tyto rekonstrukce více než nutné, je zřejmé každému návštěvníkovi mělnického zimního stadionu na první pohled. Závěrem je nutné připomenout, že rekonstrukční práce na zimním stadionu jsou rovněž programovou prioritou ODS v nadcházejících komunálních volbách.

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda ODS
 
Talenty je třeba podporovat Tisk
Čtvrtek, 23 Září 2010 10:11
Pro zobrazení fotogalerie klikněteJistě budete souhlasit s tvrzením, že jednou z priorit naší společnosti by měla být podpora talentů našich nejmladších spoluobčanů – dětí. Pokud pojem společnost vztáhneme na celek, který můžeme ovlivnit, je takovou společností naše město – město Mělník.
Na podpoře dětských talentů v našem městě se vždy podílela a chce podílet i nadále také mělnická ODS! Určitě budete souhlasit i s tím, že takovým talentem je i talent výtvarný a nebo zkrátka všestranně umělecký.
A právě z tohoto důvodu předal dnes starosta našeho města pan Mgr. Miroslav Neumann sponzorský dar řediteli Základní umělecké školy v Palackého ulici panu Jiřímu Lechnerovi ve výši 5.000,- Kč na nákup papírů a barev pro žáky této školy.
Závěrem je třeba říci, že mělnická ODS bude v tomto trendu pokračovat i v budoucnu, aby tak alespoň touto skromnou formou podpořila rozvoj talentů na Mělníku.

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník
 
Volební program ODS Mělník – komunální volby 2010 Tisk
Pondělí, 20 Září 2010 09:58
Vážení návštěvníci našich webových stránek. Předkládáme Vám volební program ODS pro nadcházející komunální volby. V programu jsou přehledně v pěti tematických okruzích obsaženy naše hlavní priority.

Nenabízíme Vám žádné vzletné fráze, žádné líbivé, avšak bezobsažné věty, žádná silácká provolání. To, co nabízíme, je reálná a naplnitelná koncepce. Nabízíme Vám naše schopnosti a zkušenosti. Nabízíme Vám jasný a konkrétní program!

Celé znění programu naleznete zde.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 6 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník