Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 30.07.2021 13:16, Svátek má: Bořivoj
Někteří zastupitelé mohou město připravit o miliony! Tisk
Pátek, 28 Květen 2010 08:28
Apríl? Jeden z kocourkovských příběhů? Nebo, že by se někdo zbláznil? Ale kdeže! Jsme na Mělníku v květnu 2010. A na zastupitelstvu 18. 5. se děly věci!

Aby nedošlo k omylu, jenom více věcných podnětů, otázek a kritiky. To všechno je správně a nikdo si nedělá iluze, že vše je jen a jen růžové. Realita našeho zastupitelstva je ovšem taková, že již nějakou dobu se určitá skupina zastupitelů, ať už z důvodů osobních, nebo proto, že se domnívají, že jim to pomůže k funkcím, za každou cenu čistě účelově komplikuje situaci řízení města. Že by však tito lidé byli schopni zajít až tak daleko, že v důsledku jejich chování by naše město mohlo přijít o miliony, to by do 18. 5. nikdo nečekal.

O co vlastně šlo? Město Mělník podepsalo na základě výsledků výběrového řízení před několika lety smlouvu s družstvem SICOM na prodej pozemků za účelem výstavby bytových domů u zimního stadionu a v Bezručově ulici. Družstvo SICOM se ve smlouvě zavázalo k plnění určitých termínů při výstavbě. Při zahájení třetí etapy však došlo k prodlení. Nebylo zaviněno ani družstvem SICOM a ani městem. Zaviněno bylo soudním sporem se třetí osobou, který by měl být rozhodován v nejbližším období. I přes tento spor však družstvo SICOM zaplatilo městu zálohu za pozemky ve výši 10.402.500,- Kč.

Již z výše uvedeného je zřejmé, že smlouva s družstvem SICOM je pro město Mělník velice výhodná. V dnešní situaci přišlo družstvo SICOM s prosbou o uzavření dodatku ke smlouvě, který by řešil ono prodlení do vyřešení předmětného soudního sporu. Uzavřením tohoto dodatku město vůbec nic neriskuje a také to město Mělník vůbec nic nestojí. Co by však naše město stálo nemalé peníze, by bylo neschválení tohoto dodatku. Konkrétně by město muselo vrátit 7.662.700,- Kč!
A tak došlo v zastupitelstvu na hlasování. Podotýkám, že ke schválení je třeba nadpoloviční většiny všech zastupitelů, tedy 11. A zde jsou výsledky:

Borsutzki Evelýna (ODS) – ANO
Klaudy Jiří (Nez. kand. – pro Mělník) – ANO
Koudelka Zdeněk (Nez. kand. – Radnice 2006) – ANO
Kovářík Jaromír (ODS) – ANO
Kubešová Marie (ODS) – ANO
Němec Milan (ČSSD) – ANO
Neumann Miroslav (ODS) – ANO
Oppitzová Anna (KSČM) – ANO
Peychl Ladislav (ČSSD) – ANO
Teplík Tomáš (ODS) – ANO

To je deset hlasů, a to nestačí! Jeden hlas chybí. A kdo návrh nepodpořil?

Čermák Jiří (Nez. kand. – pro Mělník) – zdržel se hlasování
Dolejšová Dušana (zvolena za ODS) – zdržela se hlasování
Pořízek Ladislav (Nez. kand. – pro Mělník) – zdržel se hlasování
Schweigstill Milan (Nez. kand. – Mělničané, nyní TOP 09, zřejmě očekává funkci) – proti
Šaman Dalibor (Nez. kand. – pro Mělník) – zdržel se hlasování
Vajchr Radim (zvolen za ODS) – zdržel se hlasování.

Uvedené hlasování jasně ukazuje, že se zde vůbec nejedná o věcnost či o ideje, ale pouze o osobní averze. Přijde-li město Mělník o 7.662.700,- Kč, může za to bez jakýchkoliv diskusí právě těchto šest zastupitelů!
Ještě není všechno ztraceno. Dodatek ke smlouvě s družstvem SICOM je třeba uzavřít do 7. 6. 2010. Když se to ale nepodaří, pak bude datum 18. 5. 2010 zapsán v paměti našeho města díky výše jmenovaným šesti zastupitelům hodně černým písmem!

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník

 
Autogramiáda Jakuba Voráčka Tisk
Pátek, 28 Květen 2010 08:26
 
Pozvánka na bowling Tisk
Neděle, 23 Květen 2010 00:00
ODS - Vás zve na bowling
 
Pozvánka: Rodinné odpoledne na Kokořínsku Tisk
Pátek, 07 Květen 2010 10:20
ODS - Rodinné odpoledne na Kokořínsku
 
Pozvánka: Městečko řešení Tisk
Pondělí, 03 Květen 2010 10:50
ODS - Městečko řešení
 
Volební akce ODS na Mělnicku Tisk
Středa, 28 Duben 2010 08:36
Vážení návštěvníci našich webových stránek. Zbývá poslední měsíc do letošních parlamentních voleb (pro puntičkáře upřesňuji – voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR) a je tedy nanejvýš vhodné, informovat Vás o hlavních volebních akcích ODS na Mělnicku. Pro tuto chvíli jde o akce, které proběhnou do 15. 5. 2010.

Jak je Vám jistě dobře známo, volební jedničkou ODS za Mělnicko a celkově trojkou na středočeské kandidátce ODS je 1. náměstek ministryně zdravotnictví ČR pan Marek Šnajdr (na snímku). Velmi brzy s ním uveřejníme rozhovor. Je přirozené, že hlavní postavou – samozřejmě po Vás, voličích – na těchto akcích bude právě on. O jednotlivých akcích Vás budeme průběžně informovat podrobněji.

Dovolte nám tedy, abychom Vás pozvali především na akce:
 • 2. 5. 2010, Kostelec n. L., 16:00, fotbalové hřiště SK Labský Kostelec, fotbalové utkání starých gard SK Labský Kostelec vs. Boheminas 1905.
 • 6. 5. 2010, Mělník, 14:00 a dále, Náměstí míru, „Městečko ODS“ a vystoupení hudební skupiny Těžkej Pokondr.
 • 8. 5. 2010, Lužec n. V., 14:00, hřiště, Dětská olympiáda.
 • 9. 5. 2010, Hrad Houska, 12:00 a dále, Rodinné odpoledne spojené s různými atrakcemi.
 • 14. 5. 2010, Kralupy n. V., 15:00 a dále, Palackého nám., Setkání s občany, streetball a vystoupení hudební skupiny Těžkej Pokondr.
Dojde-li k jakékoliv změně či přibude-li akce další, budete o tom neprodleně prostřednictvím těchto stránek informováni. Více informací pak budete nacházet také na stránkách www.mareksnajdr.eu.

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník

 
Zastupitelstvo rozhodlo o udělení grantů Tisk
Čtvrtek, 22 Duben 2010 12:46
Vážení návštěvníci našich webových stránek. Dne 9. února Vás na těchto stránkách ve svém článku informoval starosta města Mělníka pan Miroslav Neumann o vyhlášení Grantového programu pro oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi pro rok 2010.

Granty – tak, jak je z výše uvedeného pojmenování zřejmé – byly  udělovány na projekty podporující kulturní a společenský život ve městě, zejména v následujících oblastech:
 • a) mimořádné aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové činnosti a práce s mládeží,
 • b) aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu,
 • c) aktivity navazující na tradice města a odkaz významných osobností města.
V úterý 20. 4. 2010 pak zastupitelstvo našeho města na svém pravidelném zasedání rozhodlo o následném přidělení grantů.
 • 45.000,- Kč  Sdružení „Mělnický vrkoč“:  Folklorní taneční a hudební festival „Mělnický vrkoč“.
 • 20.000,- Kč  SRPŠ při Gymnáziu Jana Palacha: 100. výročí založení mělnického gymnázia
 • 20.000,- Kč  Základní umělecká škola Mělník:  Evropský den hudby
 • 6.000,- Kč  Základní umělecká škola Mělník:  Elbekinderland 2010
 • 20.000,- Kč  SRPFS Jarošáček při ZUŠ Mělník:  Děti Labe
 • 10.000,- Kč  Chocholatý David:  10. prestižní mezinárodní přehlídka vín – Mělník město vína
 • 8.000,- Kč  Člověk v tísni:  Jeden svět 2010 – Mezinár. festival filmů o lidských právech
 • 5.000,- Kč  Regionální muzeum Mělník:   Život na tvrzi renesančního rytíře
 • 8.000,- Kč  Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o. s.:  Svatojiřská pouť
 • 5.000,- Kč  Jindra Lírová:  Básně – výbor z díla z let 1981 – 2009
 • 3.000,- Kč  ZUŠ Mšeno:  Dny evropského kulturního dědictví 2010 – Architekti Mělnicka I.
 • 5.000,- Kč  ZUŠ Mšeno:  Kulturní dědictví věnných měst
 • 4.000,- Kč  ZUŠ Mšeno:  Sovovy mlýny na Mělníku, Mělník v Sovových mlýnech
Je jasné, že finančních prostředků na akce tohoto druhu není nikdy dost. I přesto věřím, že touto – byť skromnou – cestou se nám bude i nadále dařit účinně podporovat společenský život našeho města.

Mgr. Tomáš Teplík
Zastupitel města Mělníka, místopředseda MS ODS Mělník

 
Revitalizace je ve své závěrečné fázi Tisk
Středa, 14 Duben 2010 06:34
Revitalizace historického centra našeho města se pomalu blíží ke svému konci. Na tomto místě je ještě jednou třeba omluvit se Vám občanům za způsobené nepohodlí a komplikace a poděkovat Vám za trpělivost. Je však nepochybné, že přes všechny zjevné těžkosti je revitalizace akcí nezbytnou a investicí trvalou.
Připomeňme si nejprve, co všechno vlastně revitalizace je. Tak tedy:
 • 1.   Revitalizace znamená rekonstrukci kanalizační sítě.
 • 2.   Revitalizace znamená rekonstrukci sítí elektrického vedení.
 • 3.   Revitalizace znamená rekonstrukci vodovodní sítě.
 • 4.   Revitalizace znamená rekonstrukci plynofikační sítě
 • 5.   Revitalizace znamená rekonstrukci chodníků.
 • 6.   Revitalizace znamená rekonstrukci vozovek.
 • 7.   Revitalizace znamená rekonstrukci některých budov v majetku města.
 • 8.   Revitalizace znamená rekonstrukci či oživení zelených ploch.
 • 9.   Revitalizace znamená instalaci nového mobiliáře (lavičky, koše na odpadky atd…).
Toto všechno je revitalizace. A o tom, že nutná skutečně je, svědčí třeba fakt, že například v případě rekonstrukce kanalizace je mnohdy nahrazována ještě ta původní z doby před I. světovou válkou. A jistě není třeba se přesvědčovat, že její stav byl – slušně řečeno – značně  problematický. A mohli bychom takto pokračovat dále a dále.
Všichni máme jednoznačný zájem na tom, aby revitalizace byla provedena co možná nejlépe. Proto byl také zvolen takový systém kontroly, aby byl jednak pro město Mělník finančně výhodný a také takový, aby nedostatky, které se při akci takového rozsahu vždy objeví, byly odstraňovány co nejrychleji. Protože se objevují různé smyšlenky a fámy, je třeba uvést následující fakta:

Fakturace a platby probíhají na základě tzv. zjišťovacího protokolu, který je doplněn o soupis provedených prací. Tento dokument nemá nic společného s předávacím protokolem. Rozdíl mezi předávacím a zjišťovacím protokolem je značný, a to zejména z hlediska právního režimu díla. Od podpisu předávacího protokolu se např. odpočítává záruční lhůta. Prováděné opravy na jednotlivých místech tak nejsou reklamací, ale odstraněním vad ještě před převzetím díla. Město toto nestojí ani korunu.

Město Mělník doposud podepsalo předávací protokol s dodavatelem pouze jeden, ten se týká části – zdůrazňuji  ještě jednou, že pouze části – chodníků v Jungmannových sadech. Je třeba jednoznačně říci, že město  žádné reklamace z vlastních prostředků platit nebude. Proč? Z každé fakturace je dodavateli propláceno pouze 90 %, zbytek je zadržován právě za účelem hrazení případných reklamací. Na konci revitalizace bude tato „rezerva“ činit 17 mil. Kč a bude zadržována tak dlouho, dokud nebudou případné vady či nedodělky definitivně odstraněny. Navíc po celou dobu záruky na dílo (5 let) musí dodavatel poskytnout městu bankovní záruku ve výši ca 2 mil. Kč. A s poukazem na předchozí bod opakuji, že odstraňování vad ještě před převzetím díla město nestojí ani korunu.

Kanalizace – včetně přípojek, šachet a uličních vpustí – je prováděna přesně v souladu s projektovou dokumentací. Před zásypy potrubí jsou prováděny kontroly pracovníky Středočeských vodovodů a kanalizací (následně jen SVK). Současně jsou prováděny tlakové zkoušky, zkoušky nepropustnosti, kamerové prohlídky kanalizace a zkoušky hutnění na provedených zásypech kanalizace. Toto vše je pečlivě dokládáno protokoly a zápisy do stavebního denníku. Všechny drobné odchylky či změny tras jsou projednávány s příslušnými pracovníky SVK a generálním projektantem a k odchylkám či změnám dochází vždy až po jejich odsouhlasení.

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace město vyzvalo vlastníky ostatních sítí (zejména ČEZ, resp. STE u elektřiny a RWE u plynu), aby i oni provedli rekonstrukce či výměnu sítí jimi vlastněných. Tito vlastníci souhlasili, avšak dosáhnout jejich vzájemné koordinace a navíc koordinace s SVK je věcí zhola nemožnou. Ano, samozřejmě, hřeší na své monopolní postavení. Ale co je podstatné, jakékoliv jiné výkopové a následné práce, než je kanalizace, hradí vždy a jedině vlastníci těchto sítí – rozhodně ne město! Víme, že to může vypadat poněkud zvláštně, ale na druhé straně díky této „zvláštnosti“ mají občané v centru i ostatní sítě nové a město to nestojí ani korunu.

Podkladní vrstvy pod chodníky a komunikace jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací. Jejich kvalita je ověřována na základě hutnících zkoušek, kterých bylo k 10. 12. 2009 provedeno celkem 151. Ke každé z těchto zkoušek je pořizován samostatný protokol (k 10. 12. 2009 tedy existuje 151 protokolů). Nutno ještě dodat, že veškerou stavební činnost koordinují a kontrolují zástupci projektanta, Městského úřadu, Státní památkové péče a stavební dozor. Každý týden se koná kontrolní den, ze kterého se vždy pořizuje podrobný zápis. Komunikace v ulicích Legionářů a U tanku se budovaly podle odlišného projektu, schváleného v roce 2001 – tedy schváleného nikoliv před tímto, ale ještě před předcházejícím vedením města, a tomuto problému se věnujeme samostatně (předchozí článek – „Tankodrom“).

Tolik základní fakta o revitalizaci. Samozřejmě Vás vážení návštěvníci našeho webu budeme nadále informovat o jejím průběhu. Pokud byste zaslechli nějakou fámu nebo zaručenou informaci, podívejte se na web www.ods-melnik.cz a klikněte si na odkaz „Nové pověsti mělnické“ v levém tmavě modrém sloupci úvodní stránky. Moc rádi se tam věnujeme fámám a zaručeným informacím.
Ještě jednou Vám děkujeme za trpělivost s revitalizací a omlouváme se za způsobené komplikace a nepohodlí. Avšak už zbývá jenom několik týdnů. Nové sítě, nové povrchy chodníků a vozovek, nově upravená zeleň, nový mobiliář či některé nově zrekonstruované budovy, to vše je a bude tady pro Vás.

Mgr. Tomáš Teplík

předseda komise pro regeneraci městské památkové zóny

 
Tankodrom Tisk
Čtvrtek, 01 Duben 2010 20:59
V titulku článku možná poněkud přehnaný výraz, ale pro jízdu osobním automobilem dost přesný. Ulice U Tanku a Legionářů s vyvřelinami dlažby, prohlubněmi a nerovnostmi, tak se ukázaly nově zadlážděné ulice během letošní zimy. Průšvih – a to je řečeno ještě velice slušně – jako hrom! Rozhodně nelze svádět katastrofální stav na mrazivé počasí, dá se říci díky Bohu, se tento stav projevil již letos a ještě před převzetím stavby. Podobné zimy mohou přijít za 5 let, za 2 roky, nikdy, ale možná již za rok.
Ale od začátku. Projekt byl zpracován a schválen v roce 2001 a zadání znělo: „navrhnout konstrukci komunikace, která bude dopravně více zatížená, ale vzhledem k uloženým sítím, které nelze přeložit, konstrukční vrstvy zvolit jiným způsobem“. Dalším a dost výrazným požadavkem bylo vzhledem ke sklepům a základům domů s ohledem na mělké základy, „na maximum omezit zhutňování vrstev“. Navíc ještě „zamezit vnikání povrchových vod do podzemních prostor“. Tak znělo zadání. Pro přesnost ještě podotýkám, že tento projekt byl zděděn nikoliv od předchozího, ale ještě „předpředchozího“ vedení města, které vládlo do roku 2002.

Provedení konstrukce vozovky bylo navrženo tak, že většinu požadavků měla splnit tzv. cementová stabilizace s patřičnou drenáží na odvod vody, která pronikne spárami dlažebních kostek. Leč to se nestalo, drenáže zamrzly a voda zůstala v pískovém loži pod kostkami, mrazem došlo ke zvýšení objemu a následek vidíme všichni – děs a běs!

Nyní vyvstala otázka, jak dál a kdo ponese náklady rekonstrukce těchto ulic. Vzhledem k závažnosti tohoto stavu město okamžitě zadalo u třech nezávislých institucí posudek na:
 • a) vlastní projekt,
 • b) způsob uložení,
 • c) dostatečnost drenáží a
 • d) na vhodnost použitého materiálu na podsyp.

Posudek byl zadán na ČVUT, akreditovanou laboratoř SQZ a Stavexis s. r. o. Výsledkem expertizy je následující stanovisko:
 1. Samotné  zadání  projektu  bylo  velice  náročné,  omezující  a  značně  neobvyklé  a nebylo možné  použít  obvyklé   způsoby  jako   u  obdobných  dopravních  staveb.   U  dlážděného povrchu nelze nikdy zamezit vnikání srážkové vody do konstrukce vozovky
  • zadání projektu nedovolovalo použít nestmelené podkladní vrstvy,
  • u stmelených (nepropustných) je vždy riziko možnosti nedostatečného odvodnění.
  Jednalo se vlastně o absolutní technický unikát.
 2. Vzhledem  k  nutnosti zachování  provozu  byly  obě  ulice  (zejména  Legionářů)  zatíženy podstatně dříve, než by bylo vhodné.
 3. V několika případech  se  ukázalo,  že  podíl jemných částic (zejména jílů) byl v podkladní vrstvě vyšší, než-li bylo dle příslušných norem přípustné.
 4. Způsob  odvodnění  ložní   vrstvy,   byť  výrazně  důkladnější,  než  je  v  těchto  případech obvyklé, se přesto ukázal jako nedostatečný.
Tolik příčiny. Ovšem co zajímá nás všechny je především řešení. A to je následující:
 1. Dojde k úplné výměně podložní vrstvy. Použité materiály budou bezpodmínečně odpovídat požadovaným technickým normám.
 2. Systém odvodnění (drenáže) bude ještě důkladnější, než ten nynější – je to prostě nutné.
 3. Z vnitřků  kanálových  vpustí  budou  odstraněny  tzv. sifony, aby v zimních měsících mohl vzduch  z  kanálů  oteplovat  drenážní systém.  Ukázalo se,  že  sifony  zabraňují oteplování drenáže, která je svedená do kanálových vpustí nad nimi.
Veškeré náklady na rekonstrukci ponese zhotovitel tohoto díla. Město Mělník nebude stát rekonstrukce ani korunu a rekonstrukce není ani součástí reklamace, neboť dílo doposud – logicky – nebylo městem převzato.
Již nyní probíhá rekonstrukce ulice U tanku. Ulice Legionářů bude opravena v co možná nejkratší době po zpřístupnění Náměstí míru ulicemi Palackého a 5. května tak, aby na našem hlavním náměstí nemusel být omezen provoz a v ulici Svatováclavská již nebude nutné používat těžkou stavební techniku. Ještě je třeba říci, že zvolená technologie byla použita pouze v ulicích Legionářů a U tanku.
Vážení spoluobčané, omlouváme se Vám za způsobené komplikace, byť je vedení města rozhodně nezpůsobilo. Vůči dodavateli byl zvolen objektivní, ale co možná nejpřísnější přístup. Výsledkem je náprava a uvedení díla do bezvadného stavu.  Ještě je třeba říci, že zvolená technologie byla použita pouze v ulicích Legionářů a U tanku.

Jaromír Kovářík
místostarosta města Mělníka

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 9 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník