Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Zastavme 15. a 16. října nebezpečné politikaření! 03.06.2020 14:12, Svátek má: Tamara
Zastavme 15. a 16. října nebezpečné politikaření! Tisk
Středa, 06 Říjen 2010 20:55
Považuji za nutné se vyjádřit ke lžím a účelovým dezinformacím, které šíří do některých médií lidé kandidující v těchto komunálních volbách do Zastupitelstva města Mělníka.
Již několik měsíců není naplněna potřebným počtem členů rada města Mělníka a svou činnost tedy nevykonává. Přestože je rada ze zákona důležitý orgán pro chod města a radnice, může ji podle platného zákona plně nahradit jednání a rozhodování zastupitelstva. Tak se i stalo a doposud do konce volebního období dělo. Podařilo se nám tím zajistit, že se tato osobní a účelová politická hra některých zastupitelů nijak neprojevila na chodu radnice a města. Výrazně odlišná je však situace od konání voleb do ustanovení nově zvoleného zastupitelstva města (ZM). Dnem konání voleb zaniká mandát všem stávajícím zastupitelům. A v tom je náš problém.
Novela zákona o obcích při dodržení všech lhůt stanovuje, aby se první pracovní zastupitelstvo sešlo až kolem 20. listopadu 2010, což je až cca 5 týdnů po vyhlášení výsledků voleb. Podle uvedeného  zákona toto dlouhé mezidobí, kdy musí být plněny požadavky města, funguje rada vzešlá z minulých voleb. V případě Mělníka se rada stala ze známých důvodů nefunkční a její funkci vykonávalo zastupitelstvo, které však okamžikem voleb končí a nemůže tuto funkci dále vykonávat. Na druhou stranu zde existuje i po dobu 5 týdnů po volbách (do ustavení nové rady) nutnost řešení běžných otázek chodu města i důležitých věcí jako je dotace téměř 90 milionů korun, která umožní příštímu zastupitelstvu realizaci akce 1. etapy kanalizace města, což je jedna z priorit města, na které jsme dlouho pracovali a která, pokud by nebyla vyřízená ve lhůtě, propadne a město o prostředky přijde.
Po obdržení stanoviska Ministerstva vnitra ČR, že rada může být suplována zastupitelstvem pouze do dne voleb, jsem se obrátil jmenovitě na všechny subjekty zastoupené v ZM a v úterý 5. 10. 2010 před jednáním ZM jsem svolal poradu zastupitelů s cílem vyřešit tento neutěšený stav.
Občanští demokraté cítili potřebu ustavit dočasnou a provizorní radu na dobu od voleb do ustavujícího zastupitelstva, tedy do volby rady nové tak, aby byly zajištěny veškeré potřeby občanů a chod radnice i města na dobu po volbách Ing. Čermák (PRO Mělník/Zelení) s odůvodněním, že nechtějí být v radě přehlasování většinovou ODS, požadoval plošné zastoupení všech subjektů. Na základě tohoto návrhu byla učiněna dohoda o tom, že na tuto omezenou dobu po volbách vznikne provizorní rada složená ze všech zastupitelských subjektů. ODS tuto dohodu ctila a reagovala vstřícným krokem a na funkci v radě rezignoval zástupce ODS, Ing. Petrželka, aby byl v radě vytvořen prostor pro požadované plošné a rovné zastoupení všech subjektů.
K mému velkému zklamání však tato dohoda byla porušena již v průběhu hlasování zastupitelstva a zástupci PRO Mělník/Zelení a TOP09 záměrně zmařili ustavení části rady podle sjednané dohody a v průběhu jednání odmítli spolupracovat na dovolbě rady.
Ta proto byla schválena jen v okleštěné podobě pouze v 5ti členném složení (počet členů rady je 7), Neumann, Kovařík (ODS), Koudelka (Radnice2010/VV), Vik (ČSSD), Nedvěd (KSČM).
Došlo tak k zásadní deformaci původní dohody na vytvoření rady města za účasti všech subjektů zastoupených v ZM. Výsledkem hlasování, se tak stal nenaplněný a neživotaschopný orgán města složený ze zcela nesourodých subjektů a tudíž naprosto nefunkční a pro nás nepřijatelný.
Tento náš postoj jsme ostatním sdělili bezprostředně po jednání zastupitelstva s tím, že takováto rada nemůže existovat. S ohledem na toto rezignoval již ráno na své členství pan Nedvěd (KSČM) a podobný úmysl oznámili i další.
Výsledek je tedy ten, že jednáním zastupitelů (PRO Mělník/Zelení a TOP09), kteří porušili ujednanou dohodu žádná provizorní rada města ustavena nebyla, což je vrcholně nezodpovědný krok vůči občanům města. Jednání zastupitelů, kteří podobně nezodpovědný přístup ukazují opakovaně, je zavrženíhodné samo o sobě. Co už však je za hranicí politického vkusu a jakékoliv lidské slušnosti je to, že se snaží tento krok využívat v předvolební kampani a lživě a nevybíravě útočit na představitele ODS. Jasně se na tomto příběhu ukazuje, kdo ve městě pracuje, kdo jedná v zájmu občanů a města a naopak kdo je ten, kdo jen politikaří, vytváří fámy a upřednostňuje své osobní zájmy a mocenské choutky.

Mgr. Miroslav Neumann,
starosta města Mělník

 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník