Výstavba protipovodňové hráze začne na jaře Tisk
Středa, 13 Říjen 2010 10:41
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Že protipovodňová ochrana nutně musí být prioritou vedení města Mělníka, je jasné už jenom proto, že naše město se rozkládá na soutoku dvou největších českých řek – Vltavy a Labe. To je sice na jedné straně turisticky velmi atraktivní, v určitých chvílích to ale pro Mělničany může být notně nebezpečné.

Včera, v úterý 12. 10. 2010 zavítal na pracovní jednání do Mělníka ministr zemědělství ČR pan Ivan Fuksa. Hlavním předmětem jeho návštěvy bylo oficiálně oznámit, že výstavba protipovodňové hráze začne na jaře příštího roku. Celková výše získané dotace nakonec činí 547.000.000,- Kč. Investor akce výstavby protipovodňové hráze, společnost Povodí Labe ve výběrovém řízení již vybrala generálního dodavatele této stavby. Úspěšně se tak završilo úsilí vedení města Mělníka, Ministerstva zemědělství ČR a Povodí Labe.

Protipovodňová hráz bude začínat u místní části Rybáře, povede podél Labe přes přístav, kolem  Pšovky, Mlazic  až za staré Mlazice. Její celková délka bude 3,2 km. Toto dílo by mělo zcela ochránit před velkou vodou všechny povodněmi trvale ohrožované části našeho města. Bezesporu se jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb v historii Mělníka vůbec, která bude trvale chránit Vaše majetky v hrubě odhadovaném objemu přes půl miliardy Kč. Psychologický význam ovšem vyčíslit vůbec nelze.

Při této příležitosti byla s panem ministrem rovněž projednána otázka vyčištění koryta potoka Pšovka a drobných vodních děl na území starých Rousovic (neregulovaný tok po skuhrovský jez). Toto spadá do působnosti společnosti Povodí Ohře, která je rovněž metodicky řízena Ministerstvem zemědělství ČR. Ivan Fuksa přislíbil při řešení tohoto problému plnou součinnost tak, aby základní práce mohly začít v co možná nejbližším termínu.

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník