Podpora obnovy kulturních památek Tisk
Čtvrtek, 24 Březen 2011 06:26
Již čtvrtým rokem funguje dotační program Ministerstva kultury České republiky, který má název „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Název poněkud dlouhý a krkolomný, ale to až tolik nevadí. Prostřednictví tohoto programu je totiž možné pomoci obnovit takové kulturní památky, na které by se jen těžko získávaly potřebné peníze někde jinde.

Obce s rozšířenou působností jsou tzv. malé okresy a takovou obcí je přirozeně i město Mělník. Pro letošní rok se nám podařilo z Ministerstva kultury získat částku v celkové výši 1.199.000,- Kč. Výše této částky není automatická. Naopak je ovlivněna vyhodnocením našich výsledků a aktivit v předchozím období ze strany Ministerstva kultury.

Při jednání o rozdělení byly stanoveny tři okruhy kulturních památek: drobné kulturní památky, vesnické usedlosti a sakrální stavby. Celková částka pak byla rozdělena následovně:

A. Drobné kulturní památky
  1. Obec Spomyšl – rekonstrukce židovského hřbitova – 150.000,- Kč.
  2. Obec Stránka – dokončení restaurování sochy sv. Václava – 70.000,- Kč.
  3. Město Mělník – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince na Pšovce – 87.000,- Kč.
  4. Obec Liběchov – restaurování sochy žehnajícího Krista po pravé straně při silnici z Mělníka do Liběchova – 150.000,- Kč.
  5. Obec Liběchov – oprava kaple P. Marie na Boži vodě – 162.000,- Kč.
B. Vesnické usedlosti
  1. Obec Vysoká – celková obnova usedlosti čp. 6 (kulturní památka od roku 1999) – 230.000,- Kč.
C. Sakrální památky
  1. Obec Záboří – rekonstrukce fasády kostela Nanebevzetí P. Marie – 200.000,- Kč.
  2. Obec Lužec nad Vltavou – dokončení rekonstrukce fasády kostela sv. Jiljí – 150.000,- Kč.
Prostředky vložené do rekonstrukcí kulturních památek nikdy nejsou zbytečně vynaložené. Naopak jsou důkazem toho, do jaké míry si vážíme své kultury, práce svých předků a nakonec do jaké míry si vážíme i sami sebe.

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník