Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Fond regenerace Městské památkové zóny v roce 2011 18.09.2021 16:30, Svátek má: Krištof
Fond regenerace Městské památkové zóny v roce 2011 Tisk
Úterý, 17 Květen 2011 08:43
Ve dnech 1.4.2011 do 4.5.2011 proběhlo I. kolo dotačního řízení pro žádosti o příspěvek z Fondu regenerace MPZ Mělník. 5. 5. 2011 pak Rada Fondu regenerace MPZ vyhodnotila obdržené žádosti. Celkem přišlo na Městský úřad 10 žádostí o dotace. Z těchto 10 žádostí byla 1 vyřazena z dalšího projednávání, neboť nesplnila podmínky Statutu a Zásad Fondu regenerace MPZ Mělník. Všech dalších 9 žádostí bylo po formální stránce v pořádku a Rada Fondu doporučila na základě svého jednání následující přidělení dotací:
  • dům čp. 3 – obnova fasády: 150.000,- Kč, majitelka této významné a pohledově velmi exponované kulturní památky na náměstí Míru chce obnovit její fasádu dle původního členění dle požadavků památkové péče. Tento zásah velmi zvýší atraktivitu centrálního náměstí, navržená částka pokrývá 50% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
  • dům čp. 12 – obnova fasády: 300.000,- Kč, majitelka této významné a pohledově velmi exponované kulturní památky chce obnovit její fasádu směrem do ulice 5. května (část) dle požadavků památkové péče. Tento zásah velmi zvýší atraktivitu centra města, navržená částka pokrývá 50% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
  • dům čp. 33 – obnova fasády, nová okna a střecha: 300.000,- Kč, majitel této významné a pohledově exponované nemovitosti v Husově ulici chce obnovit její secesní fasádu, vyměnit střechu a dát kopie oken. Tento zásah pomůže obnovit tuto secesní stavbu, navržená částka pokrývá 30% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
  • dům čp. 38 – obnova fasády: 9.000,- Kč, majitelka této nemovitosti v Husově ulici chce obnovit fasádu domu. Tento zásah  zvýší atraktivitu tohoto prostoru, částka pokrývá 50% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
  • dům čp. 113 – obnova fasády, repase oken: 300.000,- Kč, majitel této významné a pohledově velmi exponované kulturní památky chce obnovit její fasádu a repasovat okna směrem do ulice Palackého. Tento zásah velmi zvýší atraktivitu centra města, navržená částka pokrývá 45% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
  • dům čp. 151 – obnova fasády, repase oken, výměna střechy: 210.000,- Kč, majitel této významné a pohledově velmi exponované kulturní památky chce obnovit její fasádu, repasovat okna a vyměnit střechu v ulici Česká. Tento zásah velmi zvýší atraktivitu centra města, navržená částka pokrývá 25% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník.
  • dům čp. 47 – výměna střešní krytiny: 31.000,- Kč, majitel této nemovitosti chce provést výměnu střešní krytiny (stávající pálená taška za novou pálenou tašku) a žádá uhrazení vícenákladu spojeného s použitím krytiny dle požadavku památkové péče. Dům se nachází v Husově ulici, navržená částka pokrývá 15% celkových nákladů dle stanov Fondu regenerace MPZ Mělník

Členové Rady Fondu následně doporučili  Radě města Mělníka a Zastupitelstvu města Mělníka schválit tyto dotační příspěvky, neboť pomohou zvýšit atraktivitu Městské památkové zóny našeho města a jsou zcela v souladu s dotačními pravidly Fondu regenerace MPZ Mělník.

Již v minulých letech byla díky možnostem příspěvků z Fondu regenerace opravena celá řada nemovitostí v centru města Mělníka, které tak i touto cestou získává tvář standardního západoevropského města.

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník
 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník