Letní setkání ODS na Mělníku Tisk
Úterý, 06 Září 2011 15:41
V tomto článku se ještě krátce vracíme k letnímu setkání mělnické ODS, které se uskutečnilo začátkem měsíce července letošního roku.
Setkání se uskutečnilo u příležitosti 20tého výročí vzniku ODS. Kulaté výročí ovšem rozhodně neznamenalo, že by setkání bylo charakteristické bezstarostnou náladou a plácáním si po zádech. Právě naopak!
Že se ODS nenachází ve zrovna jednoduché situaci, o tom nikdo nepochybuje. Že si za část svých problémů může ODS sama, to je také zřejmé. A právě zdůraznění tohoto faktu bylo na setkání nejvíce slyšet.
  • Zvážit, co je a co muž není možné akceptovat.
  • Zvážit, na jaké kompromisy lze ještě přistupovat a na jaké už ne.
  • Zvážit, co je pro ODS (a tudíž pro celou Českou republiku) v delší časové perspektivě výhodné a co ji naopak – mnohdy velice těžce – poškozuje.

To jsou otázky, na které by podle účastníků setkání mělo nejvyšší vedení ODS urychleně hledat odpovědi. Hledat odpovědi namísto jakési podivné čtverylky, kdy po kroku dopředu následuje krok do prava, pak krok zpět a nakonec krok do leva.
Z prázdninového povídání mělnické ODS naopak vyplynulo, že je nutné chovat se zásadově, zjednodušeně řečeno chlapsky (to v žádném případě neznamená hulvátsky!). A jak by takové chování mělo vypadat?
  • Trvání na základních myšlenkových zásadách ODS.
  • Snaha o co možná největší prosazování volebního programu.
  • Co možná nejdůraznější prosazování principiální politiky obecně.

Je dobře, že tato slova zaznívala, je dobře, že debata byla maximálně otevřená a – asi logicky – kritická. Dokazuje to, že členové ODS nejsou apatičtí, že členům ODS na její politice velice záleží. Záleží totiž jenom na nás, kam se bude ODS ubírat, jakou budeme naši ODS mít.

Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník