Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Příliš mnoho vody ve starých Rousovicích 27.02.2021 00:56, Svátek má: Alexandr
Příliš mnoho vody ve starých Rousovicích Tisk
Pondělí, 05 Březen 2012 16:05

Že je v našem městě stále mnoho práce, o tom se nemusíme přesvědčovat. Že je mnoho práce v okrajových částech našeho města, o tom se už vůbec nemusíme přesvědčovat. A že pokud je to jen trochu možné, tak by se měly problémy odstraňovat – tak to je nad slunce jasné.

Jedním z nejvážnějších problémů, který trápí obyvatele ve starých Rousovicích, je vzedmutá hladina spodní vody. Mnohdy je situace tak vážná, že občané nemohou užívat ani sklepy pod svými domy. Jednoduše proto, protože jsou plné vody.

Příčiny tohoto stavu jsou dvě. Jednak stav koryta potoka Pšovky, a pak stav jednotlivých (byť i drobných) vodohospodářských děl na území starých Rousovic. A každou z těchto příčin je třeba odstraňovat samostatně.

Tok potoka Pšovky je v majetku správcovské vodohospodářské společnosti Povodí Ohře. Na základě jednání s vedením města Mělníka má tato společnost již zpracovanou studii odstranění nánosových kalů a náletových křovin a navíc má na tuto akci vyčleněny příslušné finanční prostředky – a to je v dnešní době jistě úspěch.

Ovšem asi bychom museli žít v jiné zemi, aby se neobjevila alespoň jedna komplikace. Vodoteč potoka Pšovky se nachází v území ochrany přírody Natura a Pšovce (prý) žije sekavec písečný. Taková malá rybka, ani jíst se pořádně nedá. No a toto všechno vede ke skutečnosti, že i přes fakt, že s pracemi již vyslovil souhlas Odbor životního prostředí Městského úřadu Mělník, musí stanovit podmínky postupu prací tento odbor také na Krajském úřadu. A na stanovení podmínek se nyní čeká.

Otázka vodohospodářských děl na území starých Rousovic je věc jiná. Všechna jsou ve vlastnictví města Mělníka a tudíž je možné k nutným pracím přistoupit hned. Tedy v logické návaznosti na čištění koryta Pšovky.

Kromě vyčištění zanesených jednotlivých struh a stružek půjde zejména o vyčištění mlýnského náhonu od Holečkova mlýna až po jeho ústí do Pšovky. Je to nezbytně nutné. Náhon je hlavním vodohospodářským dílem na území starých Rousovic. Dokonce se dá říci, že je jakousi pomyslnou osou. Je značně zanesený, a to včetně mostu v Mlýnské ulici. Navíc do něj vyvěrá pramen přímo pod Holečkovým mlýnem. Pramen vyvěrá, ale voda příliš odtékat náhonem nemůže, a proto odtéká – do sklepů.

Místostarosta města Mělníka pan Mgr. Miroslav Neumann se 16. února sešel s obyvateli starých Rousovic, aby je informoval o stavu příprav prací na vyčištění jak potoka Pšovky, tak vodohospodářských děl. Dne 7. března následuje prohlídka jednotlivých objektů. A poté bude určeno přesné datum zahájení prací.

Mgr. Tomáš Teplík
předseda MS ODS Mělník

 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník