Mělnická ODS si zvolila nové vedení Tisk
Sobota, 21 Prosinec 2013 20:42

Dne 30. října 2013 bylo místním sněmem zvoleno nové vedení ODS Mělník. Předsedou se stal Tomáš Martinec, místopředsedy Libor Petřina a Tomáš Teplík. Místní rada ODS Mělník byla rozšířena ze sedmi na devět členů. Členové a členky nové místní rady se od zvolení dvakrát sešli na společném jednání, reagují na aktuální témata řešená v orgánech města Mělníka a připravují nová témata pro diskuzi v roce 2014. V současné době hovoříme především o přípravě projektu revitalizace náměstí Karla IV., o řešení neutěšeného technického stavu sportovišť, které jsou v majetku města Mělníka a o budoucí podobě mělnického Vinobraní.

Přeji Vám jménem svým i jménem místní rady ODS Mělník příjemné prožití Vánočních svátků a do roku 2014 dobré zdraví, mnoho radostí a úspěchů.

Tomáš Martinec