Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Volební program ODS Mělník - komunální volby 2010 29.09.2020 01:25, Svátek má: Michal
Volební program ODS Mělník - komunální volby 2010 Tisk
Středa, 11 Srpen 2010 05:42
Vážení návštěvníci našich webových stránek. Předkládáme Vám volební program ODS pro nadcházející komunální volby. V programu jsou přehledně v pěti tematických okruzích obsaženy naše hlavní priority.

Nenabízíme Vám žádné vzletné fráze, žádné líbivé, avšak bezobsažné věty, žádná silácká provolání. To, co nabízíme, je reálná a naplnitelná koncepce. Nabízíme Vám naše zkušenosti a schopnosti. Nabízíme Vám jasný a konkrétní program!


Mělník – město pro život
 • Budeme pokračovat v podpoře sociálních služeb pro seniory a lidi se zdravotním poškozením s větším důrazem na poskytování těchto služeb přímo v bydlišti občana.
 • Ve spolupráci se Sdružením obcí Kokořínska zřídíme autobusovou linku „Aut. nádraží – centrum – Pšovka – Mlazice – Vehlovice, hasičská zbrojnice“.
 • Dobudujeme protipovodňová opatření k celoplošné ochraně Mělníka před povodní.
 • Dokončíme I. etapu řešení dopravní situace ve městě propojením ulic Mladoboleslavská a Pražská přes „řepný plac“.
 • Provedeme kompletní rekonstrukci ZŠ J. Matiegky.
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci chodníků a cest pro pěší na celém území města s tím, že nová plocha nových chodníků dosáhne 15 km.
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci vozovek na celém území města, včetně lokalit Vrabčov, Chloumek, Mlazice, Vehlovice a Staré Rousovice.
 • Prostřednictvím kulturních a společenských akcí budeme pokračovat v oživování centra města.
 • Zavedeme tradici konání pravidelných farmářských trhů ve městě.
 • Vybudujeme nová parkoviště na sídlišti v Rousovicích a u autobusového nádraží.
 • Obnovíme autobusové zastávky ve městě.
 • Při řízení chodu města budeme spolupracovat se všemi zástupci spolků a zájmových sdružení.

Mělník – město kultury

 • V rámci oživení města budeme poskytovat nám. Míru, ale i jiné veřejné plochy pro místní spolky a školy ke konání kulturních a společenských akcí nevýdělečného charakteru za nulové nájemné.
 • Budeme dále podporovat majitele nemovitostí v MPZ v rekonstrukcích jejich objektů prostřednictvím činnosti Fondu regenerace města.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci kulturních památek v majetku města, a to zejména restaurováním renesančního portálu domu čp. 5 v podloubí ul. 5. května a střechy Masarykova kulturního domu.
 • Ve spolupráci s Římskokatolickou církví připravíme rekonstrukci chrámu sv. Petra a Pavla.
 • V rámci podpory spolkového života budeme mělnickým spolkům poskytovat za účelem pořádání kulturních akci prostory radnice za nulové nájemné.
 • Zajistíme prohlášení historického podzemí města za památkově chráněný objekt a dokončíme zpřístupnění podzemí pod radnicí.

Mělník – město sportu

 • Pro spolufinancování sportovních aktivit dětí a mládeže vytvoříme samostatný Fond sportovních aktivit.
 • Připravíme pozemky na Podolí k vybudování multifunkčního sportovního areálu.
 • Vybudujeme in-line dráhu a skate park v parku na Podolí.
 • Připravíme kompletní rekonstrukci zimního stadionu. Budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dětských a malých sportovních hřišť tak, že každoročně vybudujeme jedno hřiště v okrajových částech města s určením místa podle doporučení občanů.
 • U městského přístaviště lodí na Labi zajistíme zřízení půjčovny jízdních kol.

Mělník – město zeleně

 • Z městského lesa na Chloumku vybudujeme lesopark s odpočinkovou zónou.
 • Zrekonstruujeme Park sbratření (Tyršova ul.) a park u Masarykova kulturního domu.
 • Postupně budeme rekonstruovat kalamitou postižené zelené plochy ve městě (Bezručova ul., park na Polabí, sídliště Rousovice atd.)
 • Obnovíme aleje a stromořadí na Pražské a Jarošově ulici.
 • Připravíme obnovu alejí a stromořadí v dalších lokalitách města.
 • Nedopustíme jakékoliv snížení ploch či zánik vinic na území města.
 • Vrátíme do města květinovou výzdobu.

Mělník – město s fungující radnicí

 • Budeme pokračovat v plné informovanosti občanů o dění na radnici, včetně zveřejňování výsledků hlasování jednotlivých zastupitelů na webových stránkách města.
 • Provedeme personální a procesní audit městského úřadu za účelem zjednodušení a služeb pro občany.
 • Budeme i nadále pokračovat ve snižování provozních nákladů městského úřadu.
 • Zhodnotíme veškerý pronajmutelný majetek města tak, aby budoucí nájemné tvořilo zdroje pro rozvoj města.
 • I nadále budeme usilovat o finance z dotačních titulů EU a dalších zdrojů na financování rozvoje města.
 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník