Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv MĚLNÍK: JAK VZNIKL ARCHITEKT MĚSTA? 30.07.2021 13:01, Svátek má: Bořivoj
MĚLNÍK: JAK VZNIKL ARCHITEKT MĚSTA? Tisk
Pátek, 12 Únor 2016 09:04
Tak jako obvykle, bez systému, chaoticky, na rychlo a bez výběrového řízení. Ještě při tvorbě a schvalování rozpočtu pro rok 2016 v prosinci loňského roku zřejmě vedení o pozici městského architekta neuvažovalo, jelikož výdaje na tuto činnost nejsou uvedeny ve schváleném rozpočtu města.

Pak zřejmě některého z radních napadlo, že by se měl zaměstnat p. arch. Martin Řehák (*1988), který je úspěšným absolventem ČVUT Praha, zatím však bez potřebné autorizace i praxe. Tak se vymyslela pozice městského architekta, sešla se Rada města Mělníka a bez jakéhokoliv výběrového řízení, dokonce bez zajištění finančního krytí, schválila smlouvu s p. arch. Řehákem. To ale musel být spěch... Co by měl přesně dělat, nevíme (v měsíčníku Radnice to vypadá, že vše), jak budou jeho případná stanoviska ovlivňovat stávající rozhodovací procesy, taktéž nevíme. Byť není smlouva s panem architektem uveřejněna, víme, že se jedná o 150 tis. Kč pro rok 2016 (rozpočtové opatření).

Když už by měla tato funkce existovat, jsme názoru, že by se mělo vypsat výběrové řízení na tuto pozici, měly by být dány kvalifikační předpoklady (minimálně autorizace a praxe) a jasně vymezen předmět činnosti.

Fakticky se domníváme, že tato pozice není potřeba a jedná se tak o vyhozené peníze. Uvažované velké projekty města jsou řešeny externími soutěžemi, architektonickými soutěžemi nebo veřejnými zakázkami, jsou projednávány v odborných komisích (kde pracují místní architekti zdarma) a dotčenými orgány veřejné správy.

Současné vedení masivně zatěžuje rozpočet města vytvářením zbytečných pracovních pozic a neschopností efektivně personálně řídit městský úřad. Tento přístup tak způsobil, že v roce 2015 vzniklo 7 nových pracovních míst a další smlouvy s externisty. Jedná se cca 3 mil. Kč ročně vyhozených do koše.

Tomáš Martinec

 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník