Nastane-li problém, musí být hned řešen! Tisk
Středa, 20 Leden 2010 08:43
My všichni, kdo jsme projeli nebo prošli v úterý 19. ledna ulicemi Legionářů a U tanku jsme si zde nemohli nevšimnout havárie povrchu vozovky na několika místech v obou ulicích. Tato nepříjemná věc je skutečným reálným a nikoliv vybájeným problémem v procesu revitalizace. A protože o reálných problémech se na rozdíl od těch vybájených pouze nemluví, přistoupili jsme k neprodlenému řešení.

Předně je třeba říci, že povrch v ulicích Legionářů a U tanku byl zhotoven odlišnou technologií, než jinde. Proto je tu vážné podezření, že nefunguje v podloží umístěná drenáž tak, jak by měla a nebo možná také vůbec. Proto hned ve středu 20. ledna dochází k zjištění skutečného stavu specializovanou odbornou organizací. Po následném vyhodnocení bude neprodleně zjednána náprava!

Zároveň je třeba říci, že dílo zhotovených povrchů v ulicích Legionářů a U tanku doposud nebylo městem převzato a odstranění havárie nebude mít v žádném případě vliv na rozpočet celé akce revitalizace. Je nezpochybnitelnou povinností dodavatele uvést povrchy v obou ulicích do bezvadného stavu. Vedení města bude celou záležitost bedlivě sledovat a tlačit na nápravu v co možná nejkratším termínu, co klimatické podmínky dovolí!

Mgr. Miroslav Neumann
předseda MS ODS Mělník, starosta města