Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Ve volbách do Senátu bude za Mělnicko kandidovat Veronika Vrecionová 04.06.2020 21:51, Svátek má: Dalibor
Ve volbách do Senátu bude za Mělnicko kandidovat Veronika Vrecionová Tisk
Čtvrtek, 11 Březen 2010 16:07
Dne 21. 2. 2010 proběhly na Mělnicku v rámci ODS primární volby našeho kandidáta do podzimních senátorských voleb ve volebním obvodu č. 28 (který tvoří Mělnicko a severení polovina okresu Praha východ).
Primárních voleb měl možnost zúčastnit se každý jednotlivý člen ODS v tomto senátním obvodu. Volba tedy byla velice soutěživá a je názorným příkladem tvorby politiky všemi členy ODS.
Vítězem těchto primárek se stala starostka obce Přezletice – paní Ing. Veronika Vrecionová.

První vyjádření paní Ing. Veroniky Vrecionové bylo následující:

Vážení členové ODS, chtěla bych Vám velice poděkovat za důvěru, kterou jste mi projevili v nedávno proběhlých primárních volbách pro volby do Senátu. Byla jsem velmi mile překvapena vysokým počtem hlasů, které jsem získala, a opravdu mi věřte, že tento výsledek vnímám jako více než zavazující. Uvědomuji, že jsem na Mělnicku získala velkou podporu, bez níž bych neuspěla. Slibuji, že ani v době kampaně, natož v případě, že bych v senátních volbách uspěla, nebudu členy ODS ani občany dělit na „naše“ a „ostatní“, ale vždy mi půjde o úspěch nás všech.“
„Děkuji i všem těm, kteří mě v primárních volbách nepodpořili, za to, že k senátním primárkám přišli a demokraticky tak vyjádřili svůj názor. Naše strana má ve svém názvu slovo „demokratická“ a soutěživý průběh primárních voleb dosvědčuje, že právem. Slibuji, že udělám vše pro to, abych v následujících týdnech a měsících získala i jejich důvěru.“
„V neposlední řadě patří mé poděkování všem mým protikandidátům za to, že celé primární volby byly vedeny v duchu fair-play a nepřešly do osobních útoků, které by mezi námi vykopaly nepřekonatelné příkopy a zbytečně by štěpily naše síly.“
„Uvědomuji si, že konec primárních voleb je pouze začátkem náročné cesty, která před námi všemi je. Jsem si vědoma, že pokud Výkonná rada ODS mou nominaci v březnu 2010 definitivně schválí, čeká mě tvrdá práce, k níž budu potřebovat pomoc všech členů z našeho senátního obvodu. Slibuji, že udělám vše, co bude v mých silách, abyste své volby nelitovali a senátní mandát zůstal zachován pro ODS!“

Kdo je Veronika Vrecionová?

Veronika Vrecionová se narodila 8. září 1965 a společně se svým manželem Davidem a dvěma dětmi Jáchymem (18) a Julií (10) žije v obci Přezletice. Od roku 2006 vykonává v Přezleticích funkci starostky za ODS. Syn Jáchym chodí na gymnázium, Julie na základní školu. Manžel David v minulosti pracoval v manažerských funkcích a v současné době je soukromým investičním poradcem.

Veronika Vrecionová studovala vletech1984 – 1989 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor vnitřní obchod. Studium ukončila získáním titulu Ing. v roce 1989. Po sametové revoluci nejprve pracovala v prezidentské kanceláři v oddělení zahraničního protokolu. V devadesátých letech pak následně působila v neziskovém sektoru a díky mé tehdejší práci jsem se zúčastnila řady školení a stáží. Za jeden z nejprospěšnějších okamžiků v mém životě považuji několikaměsíční studijní pobyt v USA v nadaci National Forum Foundation (dnes Freedom House).

Proč si Veronika Vrecionová vybrala právě ODS?

„ODS je pro mě osobně stranou, která nejlépe vystihuje mé dlouhodobé politické názory. V ekonomických otázkách je stejně jako já důsledně liberální a v hodnotových konzervativní. Stát má nastavit pevná, přehledná a spravedlivá pravidla a posléze důsledně dohlížet na jejich dodržování. Iniciativa by měla zůstat v první řadě na občanech a rodině, úloha státu by měla přijít na řadu až ve chvíli, kdy už nebude jiné východisko. Konzervativní hodnoty pro mě znamenají respekt k zákonům, autoritám, či loajalita k společenskému zřízení, ale i k politické straně, jíž jsem členkou.“

Vstup do ODS tak byl pro Veroniku Vrecionovou zcela přirozený krok. Na jaře 2005  se stala členkou, o rok později za ODS kandidovala do zastupitelstva obce Přezletice a následně byla zvolena starostkou. V roce 2008 se pak aktivně účastnila i voleb do krajského zastupitelstva, přestože to bylo pouze na nevolitelném místě.

Čeho by Veronika Vrecionová chtěla v politice dosáhnout?

„Především, aby všichni poctiví občané, bez ohledu na jejich stáří, vzdělání či vyznání mohli v naší zemi důstojně žít. Řada lidí neustále kritizuje politiku, samotné politiky, či fungování státu, zkrátka u piva je každému vše jasné. Jsem přesvědčena, že je potřeba přiložit ruku k dílu, že je potřeba jenom nemluvit, ale naopak pokusit se dění v naší zemi ovlivňovat a posunovat tím správným směrem. Po zkušenosti v naší obci, kde se mi řada věcí podařila, si myslím, že toho budu schopna – v případě volebního úspěchu – i na úrovni Senátu.“

Jak vnímá Veronika Vrecionová rozdíl mezi komunální a celostátní politikou?

„Praxi v komunální politice považuji za dobrou zkušenost, kterou by si měl projít každý politik. Díky přímému styku s občany nejsem odtržená od reality, znám jejich problémy a vím, co je pálí. Na úrovni obce dennodenně řeším s občany konkrétní problémy. Díky tomu mám mnoho příležitostí vysvětlovat občanům, proč je právě realizace programu ODS tím správným řešením pro naši zemi. V současné vysoké politice mi chybí právě tento kontakt s realitou všedního dne! Pokud bych ve volbách uspěla, usilovala bych o to, aby se do vysoké politiky promítala realita co nejvíce. Na rozdíl od komunální politiky je neoddiskutovatelnou výhodou vysoké politiky fakt, že pokud je dělána poctivě a v zájmu občanů, může prospět většímu počtu z nich.“

Proč chce Veronika Vrecionová kandidovat právě v senátním obvodu Mělník?

„V tomto volebním obvodu žijeme, já zde pracuji, a proto je má kandidatura přirozená. Myslím si, že je tu řada problémů, které je třeba pomoci řešit, a pokud to bude v mých silách, chci ke zdárnému řešení přispět. Senátní obvod Mělník se rozkládá z menší části na okrese Praha – východ a z větší části na Mělnicku. Může se zdát, že jde o dvě různé oblasti, ale já tento názor na rozdíl od jiných zcela nesdílím. Většina problémů, se kterými se potýká Mělnicko i Praha východ, má téměř totožný charakter. Řada občanů dojíždí za prací a region se tak za poslední léta stává „noclehárnou“. Chybí zde základní infrastruktura, obchvaty velkých měst (shodný problém Mělníka, Kralup n. V. i Brandýsa n. L.), silnice i mosty jsou v dezolátním stavu. Problémem je i otázka zemědělství a jeho budoucnosti v regionu, kde má hlubokou historickou tradici. Velkým problémem se stává i otázka případného rozšíření provozu letiště Vodochody, které bude mít zásadní dopad na životy desetitisíců lidí – jak na Mělnicku, tak na Praze východ – já ho za sebe jednoznačně odmítám!“

Má Veronika Vrecionová své soukromé motto, kterým se řídí?

„Celý život jsem se řídila masarykovským „nebát se a nekrást“, jak v osobním životě, tak v komunální politice, a myslím si, že i v případě mého eventuelního zvolení do Senátu je to nejvhodnější heslo ze všech.“

Veronice Vrecionové přejeme hodně štěstí a určitě jí co možná nejvíce v nelehkých senátorských volbách pomůžeme!


 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník