Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Varovný systém před povodněmi je od 1. března v provozu 22.02.2020 06:48, Svátek má: Petr
Varovný systém před povodněmi je od 1. března v provozu Tisk
Neděle, 21 Březen 2010 20:00
Vážení mělničtí občané. S příchodem jara se opět objevují obavy z živelné pohromy, na kterou máme stále ještě všichni smutné vzpomínky – povodně. Naší snahou je, aby Vaše zdraví a vaše majetky byly před touto pohromou co možná nejvíce ochráněny. Součástí této ochrany je rovněž bezdrátový varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi v záplavové lokalitě (na úrovni 100leté vody), který byl dán v našem městě do provozu dne 1. března 2010.

V lednu a únoru proběhly akustické zkoušky a od počátku tohoto měsíce je systém 29 hlásičů plně funkční.  21 hlásičů je umístěno v záplavové oblasti  a 8 ve vybraných lokalitách města s vysokou koncentrací obyvatel. Jedná se o Náměstí Míru, Náměstí Karla IV. a ulice Vodárenská, Fügnerova, Nemocniční, Veslařská, Sportovní a sídliště Slovany. Umístění hlásičů je vyobrazeno na mapě pokrytí, která je umístěna na internetových stránkách www.melnik.cz  sekce „Služby pro občany“, oddíl „Mimořádné události a krizové situace“, pododdíl „Systém varování“, název souboru „Mapa pokrytí“.

Tento nový systém je napojen na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatel, takže vždy první středu v měsíci ve 12:00 hodin budou vedle již tradičních zkoušek rotačních  sirén zkoušeny vždy i tyto hlásiče. Zde je nejprve slyšet tón a následně se ozve informace: „Právě proběhla zkouška sirén.“ Náklady na projekt činily 1,16 mil. Kč, z toho dotační prostředky činí 879 tis. Kč. V letošním roce zafinancuje město z vlastních zdrojů rozšíření systému o dalších cca 8 hlásičů v dalších lokalitách města, zkušební provoz proběhne pravděpodobně v červnu 2010.

Věřím, že i tento systém napomůže komfortu obyvatel města Mělníka a stane se přirozenou součástí ochrany před nebezpečnými povodněmi.

Mgr. Miroslav Neumann
starosta města

 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník