Kdo jsme! Tisk
Pondělí, 29 Březen 2010 08:36
Během uplynulých dní jsme byli svědky napjatých jednání špiček ODS. Teď krátce před volbami v nejméně vhodnou chvíli. Život, ani ten politický, si ale nevybírá. A proto právě nyní je nutné, abychom se my – mělnická Občanská demokratická strana vyjádřili k tomu, kdo jsme a kam jdeme.
Nikdo z nás, členů mělnické ODS, není členem proto, že v čele je právě Franta, ale když by byl v čele Pepa, neví, zda-li on členem zůstane. Nikdo z nás, členů mělnické ODS, není členem proto, že Kája to na minulém kongresu „nandal“ Jirkovi. Nikdo z nás nespekuluje se svým členstvím třeba proto, že Mařka vynadala Květuši. Ne, proto opravdu členové ODS nejsme!
My členové mělnické ODS jsme jejími členy proto, protože máme vyhraněný pohled na svět, protože vyznáváme společné hodnoty.

  • Hluboce si vážíme poctivé práce – intelektuální, fyzické, podnikatelské, umělecké.
  • Hluboce si vážíme odkazu našich předků.
  • Hluboce si vážíme místa, kde žijeme.
  • Hluboce si vážíme všech našich demokratických a humanitních tradic.
  • Hluboce si vážíme tradic evropské křesťanské a židovské civilizace.
  • Hluboce si vážíme zdravého rozumu.

Naší prioritou je právě důsledné prosazování těchto hodnot, a to nejen v rámci ODS jako celku, ale – a to neoddělitelně – také v rámci města Mělníka! Ano, takto předstupujeme před Vás – občany města Mělníka!
Jsme pevně hodnotově a myšlenkově zakotveni bez ohledu na to, kdo je právě v ODS předsedou, kdo jsou poslanci, kdo senátoři, kdo krajští zastupitelé. Naše názory nepodléhají žádným módním vlnám či momentálním, třeba ne příliš příznivým situacím. Členství v ODS je pro nás trvalou hodnotou! Jsme členové mělnické Občanské demokratické strany!

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník