Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Tankodrom 03.08.2020 20:37, Svátek má: Miluše
Tankodrom Tisk
Čtvrtek, 01 Duben 2010 20:59
V titulku článku možná poněkud přehnaný výraz, ale pro jízdu osobním automobilem dost přesný. Ulice U Tanku a Legionářů s vyvřelinami dlažby, prohlubněmi a nerovnostmi, tak se ukázaly nově zadlážděné ulice během letošní zimy. Průšvih – a to je řečeno ještě velice slušně – jako hrom! Rozhodně nelze svádět katastrofální stav na mrazivé počasí, dá se říci díky Bohu, se tento stav projevil již letos a ještě před převzetím stavby. Podobné zimy mohou přijít za 5 let, za 2 roky, nikdy, ale možná již za rok.
Ale od začátku. Projekt byl zpracován a schválen v roce 2001 a zadání znělo: „navrhnout konstrukci komunikace, která bude dopravně více zatížená, ale vzhledem k uloženým sítím, které nelze přeložit, konstrukční vrstvy zvolit jiným způsobem“. Dalším a dost výrazným požadavkem bylo vzhledem ke sklepům a základům domů s ohledem na mělké základy, „na maximum omezit zhutňování vrstev“. Navíc ještě „zamezit vnikání povrchových vod do podzemních prostor“. Tak znělo zadání. Pro přesnost ještě podotýkám, že tento projekt byl zděděn nikoliv od předchozího, ale ještě „předpředchozího“ vedení města, které vládlo do roku 2002.

Provedení konstrukce vozovky bylo navrženo tak, že většinu požadavků měla splnit tzv. cementová stabilizace s patřičnou drenáží na odvod vody, která pronikne spárami dlažebních kostek. Leč to se nestalo, drenáže zamrzly a voda zůstala v pískovém loži pod kostkami, mrazem došlo ke zvýšení objemu a následek vidíme všichni – děs a běs!

Nyní vyvstala otázka, jak dál a kdo ponese náklady rekonstrukce těchto ulic. Vzhledem k závažnosti tohoto stavu město okamžitě zadalo u třech nezávislých institucí posudek na:
 • a) vlastní projekt,
 • b) způsob uložení,
 • c) dostatečnost drenáží a
 • d) na vhodnost použitého materiálu na podsyp.

Posudek byl zadán na ČVUT, akreditovanou laboratoř SQZ a Stavexis s. r. o. Výsledkem expertizy je následující stanovisko:
 1. Samotné  zadání  projektu  bylo  velice  náročné,  omezující  a  značně  neobvyklé  a nebylo možné  použít  obvyklé   způsoby  jako   u  obdobných  dopravních  staveb.   U  dlážděného povrchu nelze nikdy zamezit vnikání srážkové vody do konstrukce vozovky
  • zadání projektu nedovolovalo použít nestmelené podkladní vrstvy,
  • u stmelených (nepropustných) je vždy riziko možnosti nedostatečného odvodnění.
  Jednalo se vlastně o absolutní technický unikát.
 2. Vzhledem  k  nutnosti zachování  provozu  byly  obě  ulice  (zejména  Legionářů)  zatíženy podstatně dříve, než by bylo vhodné.
 3. V několika případech  se  ukázalo,  že  podíl jemných částic (zejména jílů) byl v podkladní vrstvě vyšší, než-li bylo dle příslušných norem přípustné.
 4. Způsob  odvodnění  ložní   vrstvy,   byť  výrazně  důkladnější,  než  je  v  těchto  případech obvyklé, se přesto ukázal jako nedostatečný.
Tolik příčiny. Ovšem co zajímá nás všechny je především řešení. A to je následující:
 1. Dojde k úplné výměně podložní vrstvy. Použité materiály budou bezpodmínečně odpovídat požadovaným technickým normám.
 2. Systém odvodnění (drenáže) bude ještě důkladnější, než ten nynější – je to prostě nutné.
 3. Z vnitřků  kanálových  vpustí  budou  odstraněny  tzv. sifony, aby v zimních měsících mohl vzduch  z  kanálů  oteplovat  drenážní systém.  Ukázalo se,  že  sifony  zabraňují oteplování drenáže, která je svedená do kanálových vpustí nad nimi.
Veškeré náklady na rekonstrukci ponese zhotovitel tohoto díla. Město Mělník nebude stát rekonstrukce ani korunu a rekonstrukce není ani součástí reklamace, neboť dílo doposud – logicky – nebylo městem převzato.
Již nyní probíhá rekonstrukce ulice U tanku. Ulice Legionářů bude opravena v co možná nejkratší době po zpřístupnění Náměstí míru ulicemi Palackého a 5. května tak, aby na našem hlavním náměstí nemusel být omezen provoz a v ulici Svatováclavská již nebude nutné používat těžkou stavební techniku. Ještě je třeba říci, že zvolená technologie byla použita pouze v ulicích Legionářů a U tanku.
Vážení spoluobčané, omlouváme se Vám za způsobené komplikace, byť je vedení města rozhodně nezpůsobilo. Vůči dodavateli byl zvolen objektivní, ale co možná nejpřísnější přístup. Výsledkem je náprava a uvedení díla do bezvadného stavu.  Ještě je třeba říci, že zvolená technologie byla použita pouze v ulicích Legionářů a U tanku.

Jaromír Kovářík
místostarosta města Mělníka

 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník