Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Zastupitelstvo rozhodlo o udělení grantů 03.08.2020 19:07, Svátek má: Miluše
Zastupitelstvo rozhodlo o udělení grantů Tisk
Čtvrtek, 22 Duben 2010 12:46
Vážení návštěvníci našich webových stránek. Dne 9. února Vás na těchto stránkách ve svém článku informoval starosta města Mělníka pan Miroslav Neumann o vyhlášení Grantového programu pro oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi pro rok 2010.

Granty – tak, jak je z výše uvedeného pojmenování zřejmé – byly  udělovány na projekty podporující kulturní a společenský život ve městě, zejména v následujících oblastech:
 • a) mimořádné aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové činnosti a práce s mládeží,
 • b) aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu,
 • c) aktivity navazující na tradice města a odkaz významných osobností města.
V úterý 20. 4. 2010 pak zastupitelstvo našeho města na svém pravidelném zasedání rozhodlo o následném přidělení grantů.
 • 45.000,- Kč  Sdružení „Mělnický vrkoč“:  Folklorní taneční a hudební festival „Mělnický vrkoč“.
 • 20.000,- Kč  SRPŠ při Gymnáziu Jana Palacha: 100. výročí založení mělnického gymnázia
 • 20.000,- Kč  Základní umělecká škola Mělník:  Evropský den hudby
 • 6.000,- Kč  Základní umělecká škola Mělník:  Elbekinderland 2010
 • 20.000,- Kč  SRPFS Jarošáček při ZUŠ Mělník:  Děti Labe
 • 10.000,- Kč  Chocholatý David:  10. prestižní mezinárodní přehlídka vín – Mělník město vína
 • 8.000,- Kč  Člověk v tísni:  Jeden svět 2010 – Mezinár. festival filmů o lidských právech
 • 5.000,- Kč  Regionální muzeum Mělník:   Život na tvrzi renesančního rytíře
 • 8.000,- Kč  Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o. s.:  Svatojiřská pouť
 • 5.000,- Kč  Jindra Lírová:  Básně – výbor z díla z let 1981 – 2009
 • 3.000,- Kč  ZUŠ Mšeno:  Dny evropského kulturního dědictví 2010 – Architekti Mělnicka I.
 • 5.000,- Kč  ZUŠ Mšeno:  Kulturní dědictví věnných měst
 • 4.000,- Kč  ZUŠ Mšeno:  Sovovy mlýny na Mělníku, Mělník v Sovových mlýnech
Je jasné, že finančních prostředků na akce tohoto druhu není nikdy dost. I přesto věřím, že touto – byť skromnou – cestou se nám bude i nadále dařit účinně podporovat společenský život našeho města.

Mgr. Tomáš Teplík
Zastupitel města Mělníka, místopředseda MS ODS Mělník

 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník