Město Mělník zahájí opravu ulice Na stráni Tisk
Čtvrtek, 08 Červenec 2010 07:37
Mnoho z nás si nemohlo nevšimnout stavu většiny komunikací v okrajových částech našeho města, a to i v těch částech, kde se do budoucna předpokládá další rozvoj individuální výstavby. A nikdo se nemůže divit, že tamější občané se nehodlali – logicky – s tímto stavem smířit.

Bylo jasné, že situaci je nutné řešit. Zároveň ale řešit tak, aby byl zohledněn fakt, že v dohledné době bude v daných lokalitách probíhat výstavba kanalizace a standardní povrch by zde znamenal nejen technologické komplikace, ale také zbytečně vynaložené peníze.

Bylo nutné najít kompromis mezi dnešní nutností a vývojem v blízké budoucnosti. Proto bylo nutné věnovat se zejména těm komunikacím, které jsou v případě nepříznivého počasí nejvíce vystaveny jeho rozmarům a zároveň nalézt pro takovéto komunikace rozumné řešení.

Asi nejvíce takto postiženou ulicí je ulice Na stráni. Její spodní část ve směru od Mladoboleslavské ulice má částečně zpevněný povrch, její horní část je však prakticky polní cesta. Při každém větším dešti je tak vyplavována zemina včetně štěrku až na frekventovanou Mladoboleslavskou ulici. Ulice tak mnohdy připomíná tankodrom.

Proto jsem na jednání zastupitelstva dne 22. 6. 2010 předložil návrh na zpevnění horní části této ulice tak, aby pominuly dokdy občanů k nespokojenosti, ale zároveň tak, aby tento povrch příliš nebránil budoucí výstavbě kanalizace. Jsem rád, že tento návrh byl schválen.

Sám za sebe toto řešení považuji sice za přechodný, ale důležitý krok k definitivnímu řešení situace v dané části našeho města.

Mgr. Miroslav Neumann
Starosta města Mělníka