Hasičská zbrojnice ve Vehlovicích dostane novou střechu Tisk
Neděle, 25 Červenec 2010 18:04
Hasiči – to je již více než jedno století součást kultury a společenského života našeho venkova. Je sice pravdou, že mnozí si dělají z hasičů legraci, ale tito lidé asi úplně přesně nevědí, z čeho si legraci dělají.
Když se někde něco stane, přijde živelná pohroma, jsou první na místě hasiči. Když potřebují spoluobčané pomoc v nouzi, jsou první na místě hasiči. A pokud jde o společenský život, pak mnohde jsou jeho nositeli (někdy téměř jediní) zase hasiči. Když se dělají akce pro děti, jsou organizátory opět hasiči. A patří jim za toto všechno poděkování.
Nejen z poděkování jsou ale hasiči živi. To by bylo trochu málo. Jednou ze základních podmínek činnosti hasičů je odpovídající zázemí. Právě proto zastupitelstvo města Mělníka schválilo na svém zasedání dne 13. 7. 2010 návrh starosty města pana Miroslava Neumanna na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice ve Vehlovicích.
Nyní je třeba „pouze“ pohlídat, aby práce byla provedena dobře, střecha dlouho sloužila a peníze nebyly vyhozené oknem. Vehlovickým hasičům přejeme do budoucna všechno nejlepší, co možná nejvíce radostí a co možná nejméně starostí.

Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník