Začala oprava ulic Nádražní, Řipská a Na Malém Spořilově Tisk
Čtvrtek, 29 Červenec 2010 08:03
Silniční uzavírky jsou vždycky nepříjemná věc. To může potvrdit každý účastník silničního provozu, ať už je to řidič, cyklista či chodec. Na druhé straně je to však také věc nadmíru potřebná, zvláště, když se jedná o komunikaci páteřní a tudíž značně vytíženou.

Přesně takovou páteřní a značně vytíženou komunikací je i dosavadní průtah naším městem „podél kolejí“, tedy ulice Nádražní, Řipská a Na Malém Spořilově. Po jednání vedení města Mělníka s vlastníkem této komunikace (oficiální označení I./9) – Ředitelstvím silnic a dálnic tato rekonstrukce právě začala. Nejedná se o žádné opožděné látání výtluků po zimním období, ale o celkovou rekonstrukci povrchu této komunikace.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvolnilo na rekonstrukci komunikací v jeho vlastnictví na Mělnicku částku 35 milionů Kč. a zde se  jedná právě součást těchto rekonstrukčních akcí. Pro lepší přehled je dobré ještě uvést, kdo vlastně u nás jaké komunikace vlastní. Tak tedy: 1. dálnice, rychlostní silnice a silnice první třídy vlastní ŘSD. 2. komunikace vedené jako silnice druhé a nižších tříd vlastní a spravuje Krajský úřad. 3. teprve všechny ostatní komunikace, zpravidla označené jako místní, vlastní jednotlivá města a obce.

Závěrem připomínám, že úplná uzavírka silnice I./9 v Nádražní ulici, a to od křižovatky s ulicí Kokořínskou až po křižovatku s ulicí Chloumeckou potrvá do 31. 7. 2010. Od 15. 8. do 31. 8.2010 pak bude následovat uzavírka úseku ulice Řipské, a to od křižovatky s ulicí Chloumeckou a ulice Na Malém Spořilově až po křižovatku s ulicí Bezručovou. Objízdná trasa je vedena Bezručovou ulicí.

Všem dotčeným, ať už obyvatelům v místě objízdné trasy, řidičům a všem dalším účastníkům silničního provozu se omlouváme za způsobené nepohodlí, ale věřte, že se jedná opravu o nutnou stavební akci a její následný výsledek posléze oceníte.

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník