Autobusové zastávky přestanou být ostudou! Tisk
Úterý, 14 Září 2010 07:02
Když se řekne kultura, nemůžeme si pod tímto pojmem představit pouze divadla, koncerty, výstavy nebo památky a jejich ochranu. Do pojmu „kultura“ patří také kultura cestování. To, že cestování v našich krajích nemusí být vždy kulturní, je Bohu žel smutným faktem. A tato skutečnost nás dohání i v našem městě. Ano, mnohé, jako třeba přestavba autobusového nádraží či oprava nádraží ČD se již udělalo, ale mnohé ještě ne.

Že se naše město nemůže chlubit stavem autobusových zastávek, to byla doposud smutná pravda. Tento stav však již nebude dlouho trvat! Ve velmi krátké době se autobusové zastávky s umělohmotnými výplněmi začnou opravovat. Byla uvolněna částka ve výši 120.000,- Kč na instalaci nových umělohmotných výplní a opravu nosných konstrukcí.

Opravy konstrukcí, které provádějí Technické služby již započaly. Následně dojde k osazení nových stěn. Ty stávající již ve většině případů nejsou opravitelné. Závěrem však pokládám smutnou otázku: kdo autobusové zastávky ničí? Následuje krátká odpověď – Bohu žel naši spoluobčané. A zabránit jim vtom můžeme my všichni. Ovšem má to jednu podmínku – nebuďme lhostejní!

Mgr. Miroslav Neumann
starosta města