Azylový dům Tisk
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Rekonstrukce azylového domu v Mělníku

Ve středu 8. září v deset hodin dopoledne byl starostou našeho města panem Mgr. Miroslavem Neumannem zahájen provoz Azylového domu. Toto moderního zařízení sociálních služeb bylo do současné podoby zrekonstruováno za celkovou sumu 9.613.645,- Kč. Z této částky se nám  podařilo prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy získat evropské prostředky ve výši  8.140.389,- Kč. Vlastní zdroje pak činily 1.473.256,- Kč.

Cílem projektu Rekonstrukce Azylového domu v Mělníku bylo rekonstruovat stávající objekt, transformovat nevyužívaný půdní prostor na ubytovací prostory, zvýšit kapacitu a zkvalitnit zázemí zařízení, rozšířit nabídku poskytovaných služeb a dále pak upravit stávající a vytvořit nové prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Využitím půdních prostor jsme rozšířili kapacitu o 22 ubytovacích míst. Lidé, kteří trpí sníženou schopností pohybu a orientace, mají nyní k dispozici bezbariérový přístup, stejně jako speciálně upravený pokoj a sociální zařízení. Novinkou v objektu je i návštěvní místnost a výpočetní technika včetně připojení k internetu. Kompletní obnovou prošly i veškeré interiéry a úpravám se nevyhnuly ani prostory dvora.  

Po realizaci projektu tak město Mělník disponuje Azylovým domem, který je svojí kapacitou největší zařízení tohoto typu ve Středočeském kraji. Celkem je nyní k dispozici 72 lůžek. Pro rodiny s dětmi je vyčleněno 42 lůžek, 14 pro osoby bez přístřeší, 4 lůžka jsou krizová a 12 lůžek slouží jako noclehárna.