Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Co se povedlo Projekty ve spolupráci s EU (2006 - 2010) Sjezd do přístavu 04.07.2020 20:40, Svátek má: Prokop
Sjezd do přístavu Tisk
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Napojení přístavu Mělník na silnici I/16

V loňském roce jsme propojili rozvojový průmyslový areál v mělnickém přístavu se silnicí 1/16. Touto jednou větou je vyjádřeno vyřešení dlouholetého palčivého problému, totiž vyřešení složité dopravní situace v ulicích Legionářů, Celní a Českolipské. Zatížení těchto ulic těžkou nákladní dopravou, směřující převážně do přístavu bylo skutečně extrémní.

Touto relativně krátkou, ale nesmírně důležitou místní komunikací v délce 0,259 km jsme odklonili těžkou nákladní dopravu (cca 800 nákladních aut denně) z obydlené zóny. Výsledkem je radikální snížení hlukové zátěže, dopravního zatížení  a logicky zlepšení životního prostředí zvláště v již uvedených ulicích Legionářů, Celní a Českolipská.

Součástí projektu za 21 035 665,- Kč je i pěší trasa pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. Z prostředků města jsme na tuto komunikaci vyčlenili 12 621 399,- Kč a zbylých 8 414 266,- Kč jsme získali pomocí Regionálního operačního programu Střední Čechy z prostředků Evropské unie. Stavbu jsme zahájili v dubnu a ukončili v listopadu 2009. Výsledek akce občané dotčených lokalit i motoristé projíždějící křižovatkou silnic I./9 a I./16 shledali okamžitě.
 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník