Sjezd do přístavu Tisk
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Napojení přístavu Mělník na silnici I/16

V loňském roce jsme propojili rozvojový průmyslový areál v mělnickém přístavu se silnicí 1/16. Touto jednou větou je vyjádřeno vyřešení dlouholetého palčivého problému, totiž vyřešení složité dopravní situace v ulicích Legionářů, Celní a Českolipské. Zatížení těchto ulic těžkou nákladní dopravou, směřující převážně do přístavu bylo skutečně extrémní.

Touto relativně krátkou, ale nesmírně důležitou místní komunikací v délce 0,259 km jsme odklonili těžkou nákladní dopravu (cca 800 nákladních aut denně) z obydlené zóny. Výsledkem je radikální snížení hlukové zátěže, dopravního zatížení  a logicky zlepšení životního prostředí zvláště v již uvedených ulicích Legionářů, Celní a Českolipská.

Součástí projektu za 21 035 665,- Kč je i pěší trasa pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. Z prostředků města jsme na tuto komunikaci vyčlenili 12 621 399,- Kč a zbylých 8 414 266,- Kč jsme získali pomocí Regionálního operačního programu Střední Čechy z prostředků Evropské unie. Stavbu jsme zahájili v dubnu a ukončili v listopadu 2009. Výsledek akce občané dotčených lokalit i motoristé projíždějící křižovatkou silnic I./9 a I./16 shledali okamžitě.