Revitalizace historického centra Mělníka Tisk
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Revitalizace centra města

Od října roku 2008 do letošního května jsme pracovali na projektu Revitalizace historického centra města Mělník. Kompletní rekonstrukce srdce našeho města byla již velice potřebná.

Kromě naprosto nezbytné a neoddiskutovatelné rekonstrukce sítí nám šlo zejména o zvýšení atraktivity tohoto jedinečného a velmi zajímavého prostoru pro naše občany, investory i návštěvníky. Zároveň jsme měli na paměti zvýšení kvality života obyvatel centra, dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Bezpodmínečně nutná byla rovněž stabilizace unikátního mělnického podzemí.

V průběhu revitalizace došlo například k obnově povrchů 18.830 m2 komunikací. Součástí projektu byla i rekonstrukce 2.280 m2 fasád čtyř městských domů a úpravy parku Jungmannovy sady včetně nové výsadby zeleně na rozloze 2.621 m2. Téměř dvouleté úsilí o obnovení historické autenticity, ale i společenských a obchodních funkcí centra našeho města si vyžádalo 183 552 117,- Kč. Z toho jsme 83 476 696,- získali z evropských prostředků (Regionální operační program Střední Čechy) a 100 075 421,- Kč pochází z vlastních zdrojů.


Co tedy vlastně revitalizace všechno ve svých důsledcích znamená? Tak tedy:
  1. Revitalizace znamená rekonstrukci kanalizační sítě.
  2. Revitalizace znamená rekonstrukci sítí elektrického vedení.
  3. Revitalizace znamená rekonstrukci vodovodní sítě.
  4. Revitalizace znamená rekonstrukci plynofikační sítě
  5. Revitalizace znamená rekonstrukci chodníků.
  6. Revitalizace znamená rekonstrukci vozovek.
  7. Revitalizace znamená rekonstrukci některých budov v majetku města.
  8. Revitalizace znamená rekonstrukci či oživení zelených ploch.
  9. Revitalizace znamená instalaci nového mobiliáře (lavičky, koše na odpadky atd…).

Toto všechno je revitalizace. A o tom, že nutná skutečně je, svědčí třeba fakt, že například v případě rekonstrukce kanalizace byla mnohdy nahrazována ještě ta původní z doby před I. světovou válkou. A jistě není třeba se přesvědčovat, že její stav byl – slušně řečeno – značně  problematický. A mohli bychom takto pokračovat dále a dále.

Na tomto místě je ještě jednou třeba omluvit se Vám občanům za způsobené nepohodlí a komplikace a poděkovat Vám za trpělivost. Je však nepochybné, že přes všechny průvodní těžkosti byla revitalizace akcí nezbytnou a investicí trvalou. Nové sítě, nové povrchy chodníků a vozovek, nově upravená zeleň, nový mobiliář či některé nově zrekonstruované budovy, to vše je a bude tady pro Vás.