Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Co se povedlo Projekty ve spolupráci s EU (2006 - 2010) 30.07.2021 12:35, Svátek má: Bořivoj
Projekty ve spolupráci s EU (2006 - 2010)


Revitalizace historického centra Mělníka Tisk
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Revitalizace centra města

Od října roku 2008 do letošního května jsme pracovali na projektu Revitalizace historického centra města Mělník. Kompletní rekonstrukce srdce našeho města byla již velice potřebná.

Kromě naprosto nezbytné a neoddiskutovatelné rekonstrukce sítí nám šlo zejména o zvýšení atraktivity tohoto jedinečného a velmi zajímavého prostoru pro naše občany, investory i návštěvníky. Zároveň jsme měli na paměti zvýšení kvality života obyvatel centra, dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Bezpodmínečně nutná byla rovněž stabilizace unikátního mělnického podzemí.

V průběhu revitalizace došlo například k obnově povrchů 18.830 m2 komunikací. Součástí projektu byla i rekonstrukce 2.280 m2 fasád čtyř městských domů a úpravy parku Jungmannovy sady včetně nové výsadby zeleně na rozloze 2.621 m2. Téměř dvouleté úsilí o obnovení historické autenticity, ale i společenských a obchodních funkcí centra našeho města si vyžádalo 183 552 117,- Kč. Z toho jsme 83 476 696,- získali z evropských prostředků (Regionální operační program Střední Čechy) a 100 075 421,- Kč pochází z vlastních zdrojů.


Co tedy vlastně revitalizace všechno ve svých důsledcích znamená? Tak tedy:
  1. Revitalizace znamená rekonstrukci kanalizační sítě.
  2. Revitalizace znamená rekonstrukci sítí elektrického vedení.
  3. Revitalizace znamená rekonstrukci vodovodní sítě.
  4. Revitalizace znamená rekonstrukci plynofikační sítě
  5. Revitalizace znamená rekonstrukci chodníků.
  6. Revitalizace znamená rekonstrukci vozovek.
  7. Revitalizace znamená rekonstrukci některých budov v majetku města.
  8. Revitalizace znamená rekonstrukci či oživení zelených ploch.
  9. Revitalizace znamená instalaci nového mobiliáře (lavičky, koše na odpadky atd…).

Toto všechno je revitalizace. A o tom, že nutná skutečně je, svědčí třeba fakt, že například v případě rekonstrukce kanalizace byla mnohdy nahrazována ještě ta původní z doby před I. světovou válkou. A jistě není třeba se přesvědčovat, že její stav byl – slušně řečeno – značně  problematický. A mohli bychom takto pokračovat dále a dále.

Na tomto místě je ještě jednou třeba omluvit se Vám občanům za způsobené nepohodlí a komplikace a poděkovat Vám za trpělivost. Je však nepochybné, že přes všechny průvodní těžkosti byla revitalizace akcí nezbytnou a investicí trvalou. Nové sítě, nové povrchy chodníků a vozovek, nově upravená zeleň, nový mobiliář či některé nově zrekonstruované budovy, to vše je a bude tady pro Vás.
 
ZŠ Jungmannovy sady Tisk
Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady

V červenci loňského roku jsme dokončili úpravy ZŠ v Jungmannových sadech. Našim cílem bylo vytvořit žákům i učitelům prostředí, které splňuje požadavky moderních forem výuky.
Škola nyní disponuje takovými technologiemi, jako jsou interaktivní tabule, bezdrátová hlasovací zařízení či speciální výukový software. Z nevyužitých půdních prostor vznikla multimediální učebna. Pobyt ve venkovní učebně žákům zpříjemní nová pergola.

Spolu s rekonstrukcí podlahy v tělocvičně a terénními úpravami dvora včetně výsadby zeleně si projekt vyžádal celkové náklady ve výši 4 270 148 korun. Drtivá většina z těchto prostředků (3 946 788 korun) však pochází z evropských peněz získaných prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy. Město Mělník se na projektu podílelo jen částkou 323 360,- Kč.
 
Sjezd do přístavu Tisk
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Napojení přístavu Mělník na silnici I/16

V loňském roce jsme propojili rozvojový průmyslový areál v mělnickém přístavu se silnicí 1/16. Touto jednou větou je vyjádřeno vyřešení dlouholetého palčivého problému, totiž vyřešení složité dopravní situace v ulicích Legionářů, Celní a Českolipské. Zatížení těchto ulic těžkou nákladní dopravou, směřující převážně do přístavu bylo skutečně extrémní.

Touto relativně krátkou, ale nesmírně důležitou místní komunikací v délce 0,259 km jsme odklonili těžkou nákladní dopravu (cca 800 nákladních aut denně) z obydlené zóny. Výsledkem je radikální snížení hlukové zátěže, dopravního zatížení  a logicky zlepšení životního prostředí zvláště v již uvedených ulicích Legionářů, Celní a Českolipská.

Součástí projektu za 21 035 665,- Kč je i pěší trasa pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. Z prostředků města jsme na tuto komunikaci vyčlenili 12 621 399,- Kč a zbylých 8 414 266,- Kč jsme získali pomocí Regionálního operačního programu Střední Čechy z prostředků Evropské unie. Stavbu jsme zahájili v dubnu a ukončili v listopadu 2009. Výsledek akce občané dotčených lokalit i motoristé projíždějící křižovatkou silnic I./9 a I./16 shledali okamžitě.
 
Azylový dům Tisk
Pro zobrazení fotogalerie klikněteFotogalerie zde | Rekonstrukce azylového domu v Mělníku

Ve středu 8. září v deset hodin dopoledne byl starostou našeho města panem Mgr. Miroslavem Neumannem zahájen provoz Azylového domu. Toto moderního zařízení sociálních služeb bylo do současné podoby zrekonstruováno za celkovou sumu 9.613.645,- Kč. Z této částky se nám  podařilo prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy získat evropské prostředky ve výši  8.140.389,- Kč. Vlastní zdroje pak činily 1.473.256,- Kč.

Cílem projektu Rekonstrukce Azylového domu v Mělníku bylo rekonstruovat stávající objekt, transformovat nevyužívaný půdní prostor na ubytovací prostory, zvýšit kapacitu a zkvalitnit zázemí zařízení, rozšířit nabídku poskytovaných služeb a dále pak upravit stávající a vytvořit nové prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Využitím půdních prostor jsme rozšířili kapacitu o 22 ubytovacích míst. Lidé, kteří trpí sníženou schopností pohybu a orientace, mají nyní k dispozici bezbariérový přístup, stejně jako speciálně upravený pokoj a sociální zařízení. Novinkou v objektu je i návštěvní místnost a výpočetní technika včetně připojení k internetu. Kompletní obnovou prošly i veškeré interiéry a úpravám se nevyhnuly ani prostory dvora.  

Po realizaci projektu tak město Mělník disponuje Azylovým domem, který je svojí kapacitou největší zařízení tohoto typu ve Středočeském kraji. Celkem je nyní k dispozici 72 lůžek. Pro rodiny s dětmi je vyčleněno 42 lůžek, 14 pro osoby bez přístřeší, 4 lůžka jsou krizová a 12 lůžek slouží jako noclehárna.

 


Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník