Projekt oživlé nádraží Tisk
V roce 2007 byla rekonstruována budova nádraží Českých drah v rámci projektu oživlé nádraží. Celkové náklady na rekonstrukci budovy činily 8.500.000,- Kč.
V letošním roce byla zrekonstruována komunikace těsně před nádražní budovou, a to za ca 380.000,-Kč. Tato rekonstrukce proběhla v těsné souvislosti s celkovou rekonstrukcí povrchu vozovky Nádražní ulice.
Dnes má tak kulturní vzhled nejen samotná nádražní budova, ale zmizely i věčné výmoly a kaluže před nádražím, kde se dnes člověk nemusí bát udělat krok a bez rizika poškození je zde možné zaparkovat auto.