Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Co se povedlo Akce z domácích zdrojů Projekty realizované v období 2006 – 2010 03.08.2020 19:39, Svátek má: Miluše
Projekty realizované v období 2006 – 2010 Tisk
Doprava a komunikace pro pěší
 • Program „Oživlé nádraží“, rekonstrukce nádraží ČD. Společný projekt s ČD.
 • Vybudování parkoviště a sadové úpravy u autobusového nádraží.
 • Vybudování komunikace a odvodnění Baráčnické ulice.
 • Provedení zádlaždby cesty Na Polabí.
 • Vybudování chodníku v Loděnické ulici.
 • Vybudování chodníku v Mladoboleslavské ulici.
 • Vybudování chodníku v Chloumecké ulici.
 • Provedení komplexní rekonstrukce cesty Pod Vinohrady Karla IV.
 • Vybudování chodníku v Kokořínské ulici .
Vodovody, kanalizace, plynofikace, veřejné osvětlení a opravy opěrných zdí
 • Výstavba splaškové a dešťové kanalizace v Mladoboleslavské ulici.
 • Výstavba přeložky vodovodu v Mladoboleslavské ulici.
 • Výstavba veřejného osvětlení v Mladoboleslavské ulici.
 • Oprava opěrné zdi Na Polabí.
 • Výstavba veřejného osvětlení v Kokořínské ulici.
 • Výstavba veřejného osvětlení  v místní části Mlazice – Perunov.
 • Oprava kanalizačního řadu základní školy v Seifertově ulici.
 • Výstavba kanalizace v místní části Blata.
 • Rekonstrukce vodovodního řadu v Klášterní a Řipské ulici.
 • Výstavba kanalizace v místní části Mlazice – Perunov.
 • Plynofikace Starých Rousovic – ulic U vlečky, Dolní, Růžové, Okružní, Staré, Mlýnské, Křivé, Mýtní a Krátké.
 • Vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení Medové ulice.
 • Vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení Růžové ulice.
 • Vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení na Slovanech.
 • Vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Ovocné a Nad kamennými závorami.
 • Vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení Okružní ulice.
 • Vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení Fügnerovy ulice.
Školství, sport a volný čas
 • Rekonstrukce základní školy v Mlazicích.
 • Rekonstrukce fasády základní školy v Jungmannových sadech.
 • Rekonstrukce mateřské školy Slovany.
 • Rekonstrukce základní umělecké školy Palackého.
 • Rekonstrukce mateřské školy v Mlazicích v ul. V zátiší.
 • Rekonstrukce kuchyně a fasády mateřské školy v Nemocniční ulici.
 • Rekonstrukce sociálních zařízení základní školy v Cukrovarské ulici.
 • Výměna oken a dveří mateřských škol v ulicích Kokořínské a Pod vrchem.
 • Oprava střechy mateřské školy v Dukelské ulici.
 • Průběžné rekonstrukce základní školy J. Matiegky před velkou rekonstrukcí.
 • Rekonstrukce dětského hřiště Na Polabí.
 • Zabezpečení hřiště ve Vehlovicích.
 • Rekonstrukce letního koupaliště – brouzdaliště a sociální zařízení.
 • Rekonstrukce na zimním stadionu – sociální zařízení pro návštěvníky, sociální zařízení v kabinách pro hostující týmy a technologie chlazení ledové plochy.
 • Rekonstrukce sportovní haly BIOS – podlahy, střecha.
 • Vybudování volnočasového areálu.
 • Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice ve Vehlovicích.
Kultura a památky
 • Zpřístupnění věže chrámu sv. Petra a Pavla.
 • Zpřístupnění části mělnického podzemí a středověké studny.
 • Rekonstrukce Masarykova kulturního domu – výměna oken, výměna vstupních dveří a oprava kamenného vstupního pláště fasády.
 • Vybudování nového informačního centra v ulici Legionářů.
 • Rekonstrukce pražské brány.
 • Zřízení Fondu regenerace městské památkové zóny.
 • Průběžné rekonstrukce památkově chráněných objektů v majetku města.
 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník