Projekty spolufinancované EU (2010 – 2014) Tisk
Pro zobrazení fotogalerie klikněte
Název projektu: Volnočasový areál Mělník
Období realizace: 2011
Celková investice: 3 989 098,00 Kč
Z toho dotace: 3 139 769,27 Kč
Název dotačního programu: ROP Střední Čechy
Stručný popis projektu: Vybudoval se nový skatepark s umístěním 8 speciálních překážek. Dále se obnovilo stávající kruhové hřiště na míčové hry. Obnovení spočívalo v provedení nového umělého povrchu a celkového oplocení.


Pro zobrazení fotogalerie klikněte
Název projektu: Revitalizace náměstí Míru
Období realizace: 2011-2012
Celková investice: 25 mil. Kč
Z toho dotace: 15,934 tis. Kč
Název dotačního programu: ROP Střední Čechy
Stručný popis projektu: Celková revitalizace plochy Náměstí Míru jako přirozeného historicky kulturního centra města, která spočívala, mimo jiné, v rekonstrukci zádlažby, instalaci mobiliáře a vybudování moderního veřejného osvětlení, vč. slavnostního nasvícení fasád historických domů.


Pro zobrazení fotogalerie klikněte
Název projektu: Realizace úspor energie ZŠ J. Matiegky
Období realizace: 2013
Celková investice: 33 mil. Kč
Z toho dotace: 15 mil. Kč
Název dotačního programu: OP Životní prostředí
Stručný popis projektu: Odstranění azbestové zátěže ve stávajícím opláštění budovy, výměna výplní otvorů, zateplena fasáda vč. povrchových úprav.


Pro zobrazení fotogalerie klikněte
Název projektu: Veřejné víceúčelové hřiště ZŠ Blahoslavova
Období realizace: 2013
Celková investice: 4 063 265,00 Kč
Z toho dotace: 3 242 406,40 Kč
Název dotačního programu: ROP Střední Čechy
Stručný popis projektu: Zhotovení nového víceúčelového hřiště s akrylátovým povrchem a celoobvodovým oplocením mantinely. Součástí hřiště jsou i střídačky, trestné lavice a přilehlé parkoviště.


Pro zobrazení fotogalerie klikněte
Název projektu: Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Vrchem
Období realizace: 2014
Celková investice: 7,400 tis. Kč
Z toho dotace: 6,021 tis. Kč
Název dotačního programu: OP Životní prostředí, Program udržitelnosti využívání zdrojů energie
Stručný popis projektu: Výměna výplní otvorů, zateplena fasáda vč. povrchových úprav.


Pro zobrazení fotogalerie klikněte
Název projektu: Snížení energetické náročnosti MŠ Zvoneček, Dukelská
Období realizace: 2014
Celková investice: 3,400 tis. Kč
Z toho dotace: 3,197 tis. Kč
Název dotačního programu: OP Životní prostředí, Program udržitelnosti využívání zdrojů energie
Stručný popis projektu: Výměna výplní otvorů, zateplena fasáda vč. povrchových úprav.