Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Komunální volby 2018 Kandidáti 30.07.2021 13:19, Svátek má: Bořivoj
Kandidáti do komunálních voleb 2018
Kandidáti do komunálních voleb 2018 Tisk
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

1. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.


Již od roku 1997 provozuje prodejnu nářadí a vede hotel na Kokořínsku. Je členem Finančního výboru města Mělníka a pracuje v Komisi pro regeneraci. Absolvování doktorského studijního oboru Regionální a sociální rozvoj (Ph.D.) jej připravilo na práci ve veřejném sektoru. Ženatý, 40 let, 3 děti. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu. Aktivně pracuje ve finančním výboru města a v komisi pro regeneraci.

„Poslední 4 roky město spalo. Byť výrazně zbohatlo na příjmech, není to vůbec vidět. Vedení města pouze slibuje a neefektivně utrácí peníze občanů města. Často pak netransparentně, utajeně. Je třeba namísto neustálých slibů začít pracovat, investovat a vést radnici ku prospěchu občanům. Největší pozornost je třeba věnovat mělnickým sídlištím.“
Ing. Josef Živnůstek

2. Ing. Josef Živnůstek


OSVČ – konzultant v oboru vodárenství a veřejné správy, 2 děti, 53 let, člen Strany soukromníků ČR.

Dvacetpět let působil v manažerských pozicích v oblasti dopravy a vodárenství. Nyní nabyté zkušenosti využívá ve svém podnikání.

„Město Mělník, po započtení organizací jím zřízených, zaměstnává cca 450 lidí a jeho činnost je samozřejmě multioborová. Řídit takto složitou strukturu nelze bez patřičného vzdělání a schopností. Čisté nadšení a dobré úmysly jsou bohužel často na škodu rozvoji i prostému fungování města. Vím, že pro město pracují stovky kvalitních úředníků, profesionálů ve svých oborech a Ti si zaslouží kvalitní vedení, stejně Tak si to zaslouží i Mělník samotný, lidé zde žijící. Náš tým Mělníku tuto možnost nabízí.“
Mgr. Stanislav Servus, LLM.

3. Mgr. Stanislav Servus, LLM.


Advokát a společník advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners, odborník na právo obchodních korporací, vyjednání a problematiku rodinných firem, 3 děti, 41 let. Vyučující na Vysoké škole ekonomické v Praze. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia na Univerzitě Regensburg (LL.M., Německo). Posledních několik let byl aktivním členem kontrolního výboru zastupitelstva města Mělníka.

„Jsem právník a chci našemu městu pomoci lépe a odpovědněji spravovat své právní a majetkové záležitosti. Nechci tu vidět nesmyslné a pro město nevýhodné smlouvy. Chci, aby u nás korupce neměla žádný prostor. Chci bojovat za transparentní radnici, která se nebude skrývat za nesrozumitelná hesla. Vím také, jak je důležité, aby město nezapomínalo na své okrajové čtvrti, a budu se snažit, ať se toto na naší radnici stane pravidlem.“
Bc. Bohuslav Bubník

4. Bc. Bohuslav Bubník


36 let, je nezávislým kandidátem za ODS Mělník. Usiluje o dlouhodobý rozvoj mělnického sportu jako celku a je hlavním spoluautorem plánu rozvoje sportu města Mělník schváleného na období příštích 10 let. V pozici zastupitele chce prosazovat maximální a efektivní naplnění tohoto plánu, zejména při řešení problematiky nedostatečných podmínek pro sportování dětí a mládeže, téměř dvou set nedoceněných trenérů a po desetiletí neobnovovaných zastaralých sportovišť. V současnosti je předsedou sportovní komise Rady města Mělník, jednatelem TJ Sokol na Mělníce a sportovním manažerem. Absolvoval fakultu managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. V profesním životě se zabývá poradenstvím v oblasti řízení středních a malých firem. Je ženatý a má dvě dcery.
Mgr. Ema Riegerová

5. Mgr. Ema Riegerová


Důchodkyně, v minulosti pracovala jako vedoucí sociálního odboru OÚ Mělník, 2 děti, 66 let.

„Mým cílem, je zajistit důstojné podmínky pro naše seniory a věnovat se budu i všem aspektům kultury na Mělníku. Chceme zachovat podporu všem významným kulturním a společenským akcím, které jsou na Mělníku velmi pěkné a úspěšné. Organizátorům, spolkům, klubům za to patří dík. Moc se těším na první promítání kina v MKD, ten den si řeknu, že to úsilí stálo za to.“
Tomáš Trejbal

6. Tomáš Trejbal


Živnostník, 2 děti, 46 let, nezávislý kandidát nominovaný Stranou soukromníků ČR.

„Podpora našich tradic spočívající zejména ve vinařství, ale současně i důstojný život na mělnických sídlištích, to jsou otázky, na které nesmíme zapomínat. Coby živnostník vidím prostor i v podpoře drobného podnikání, jinak řečeno neházejme soukromníkům klacky pod nohy a mějme úctu k jejich práci.“
Mgr. Petr Hanuš

7. Mgr. Petr Hanuš


45 let, absolvent Zahradnické školy v Mělníku, Sociálně právní akademie v Praze a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. V profesním životě se zabývá sociální politikou, zejména sociálními službami, sociální prací a ochranou ohrožených dětí a to i na úrovni města Mělníka, kde je členem sociální komise města. Sociální politiku přednášel také na vysoké škole. Na ministerstvu práce a sociálních věcí působil přes deset let v různých pozicích v oblasti sociálních služeb, sociální práce a ochrany práv dětí. Nyní je ředitelem sekcí zaměřených na sociální služby, nestátní neziskové organizace a kulturu v Unii zaměstnavatelských svazů České republiky.  Mgr. Petr Hanuš je ženatý a má dceru Zuzanku.
Jitka Valínová

8. Jitka Valínová


52 let, vystudovala Gymnázium v Mělníku a SPgŠ v Berouně. Dvacetpět let působila v oblasti školství jako pedagog pro volný čas dětí a mládeže. V současné době pracuje jako manažerka a asistentka.
Ing. Viktor Cemper

9. Ing. Viktor Cemper


57 let, ženatý, 2 děti.

Stavební inženýr, realitní odborník. Absolvoval ČVUT fakultu stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby a Institut oceňování majetku na VŠE. 28 let soukromě podniká v oboru realit, člen stavebně dislokační komise města Mělníka.

„Mělníku nejvíce chybí komplexní řešení dopravní situace a smysluplný územní plán, který podpoří další rozvoj města.“
Libor Petřina

10. Libor Petřina


53 let, jednatel společnosti DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. Libor Petřina pracuje v Dopravní komisi města Mělníka, je ženatý a má dvě děti.
Bc. Lukáš Burian

11. Bc. Lukáš Burian


Mělnický rodák bydlící na sídlišti Sportovní, 22 let. „Jsem absolventem mělnického Gymnázia Jana Palacha. Od roku 2015 studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem v tomto roce získal titul bakalář (Bc.). Od září pracuji na ZŠ Jaroslava Seiferta jako učitel dějepisu a zeměpisu. V současné době dokončuji svou knihu, o historické mělnické toponymii, která vychází z mé bakalářské práce, za kterou jsem v dubnu získal cenu za 3. místo na Celostátní studentské vědecké konferenci. Ve svém volném čase se věnuji dění na Mělníku a jeho historii. S přítelkyní jsme milovníky růžového mělnického vína, jsme častými návštěvníky pivnice Němý Medvěd a společně se věnujeme parkouru (pohybová disciplína rozvíjející tělo i mysl) a street workoutu.“

„Chci přispět svým mladým perspektivním pohledem na řešení různých problémů ve městě a pokusit se město posunout dále. Také chci být hlasem historika a hájit zcela tradice města a rozvíjet je.“
Vladimír Goldšmíd

12. Vladimír Goldšmíd


30 let, řezník - uzenář, nezávislý kandidát nominovaný Stranou soukromníků ČR.

Vladimír pracuje v rodinné firmě „ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ Vladimír Goldšmíd“, která mimo jiné na Mělníku provozuje známou prodejnu masa a jídelnu na náměstí Karla IV. Je ženatý a ve svém volném čase se věnuje zejména svým dvěma dětem, a když to s časem vyjde, tak má rád rybaření.
MUDr. Milan Jonáš

13. MUDr. Milan Jonáš


54 let, zubní lékař provozující praxi v ulici Kpt. Jaroše, nezávislý kandidát nominovaný za ODS.

„Přeji si, aby bylo naše město čisté, zelené, bezpečné a inteligentně vedené. Program ODS a kandidáti za ODS tuto moji představu naplní“.
Ing. Lucie Jirmusová

14. Ing. Lucie Jirmusová


33 let, ekonomka, nezávislý kandidát nominovaný Stranou soukromníků ČR.

Lucie pracuje v dopravní společnosti v oddělení financí. Je svobodná a svůj volný čas věnuje aktivitám pro mělnický volejbalový oddíl jako hráčka, trenérka mládeže a současně ekonomka oddílu.
Alice Pospíchalová

15. Alice Pospíchalová


52 let, vdaná, 2 děti. Absolvovala Gymnázium v Praze. Dvacetpět let pracuje v rodinné automobilové firmě. Má ráda turistiku, rybaření, potápění, lyžování.
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

16. PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.


Pochází z jižních Čech. Na Mělníku žije od roku 2003. Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2003 Mgr., 2009 Ph.D.) a obhájila doktorský titul (2010 PhDr.) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 se podílí na přípravě budoucích učitelů jako vysokoškolský pedagog na katedře pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou řady odborných textů a knih. Ve volném čase se věnuje výchově dcery a díky tomu nahlíží na problematiku školství i jako rodič.
Marta Malíková

17. Marta Malíková


51 let, 2 dcery, podniká v oblasti pojišťovnictví, nezávislá kandidátka. Je absolventkou Střední zahradnické školy v Mělníku. Ve volném čase se věnuje zejména sportu.
Lenka Šulcová

18. Lenka Šulcová


36 let, vystudovala podnikání v oboru obchodu a služeb.

Vdaná a má dvě dcery, nyní na mateřské dovolené, nezávislá kandidátka.

Jako maminka dvou malých dětí ze sídliště Sportovní mám veliký zájem o to aby se město zaměřilo na dětská hřiště, jejichž stav je tragický.
Mgr. Lenka Kučerová

19. Mgr. Lenka Kučerová


53 let, učitelka ZŠ Seifertova v Mělníku. Celý život se věnuje práci s dětmi. Kromě své profese se účastní dětských letních i zimních táborů. Ráda čte a sportuje.
Zuzana Kopecká

20. Zuzana Kopecká


Důchodkyně, 2 dospělé dcery. V aktivním věku pracovala v EMĚ, Státním statku Mělník a od roku 1991 v ODS nejprve jako oblastní manažerka a od roku 1999 jako mzdová účetní a personalista. Léta se věnovala dětem jako vedoucí na letních táborech. V létech 1990 - 1994 byla členkou městského zastupitelstva v Mělníku.
Jaromír Kovářík

21. Mgr. Miroslav Neumann


Důchodce, 65 let, otec 3 dcer, děda 6 vnoučat.

V minulosti pracoval jako ředitel Úřadu práce v Mělníku, přednosta Okresního úřadu Mělník, starosta a místostarosta města. „V současnosti si plně užívám důchodu, věnuji se vnoučatům a svým koníčkům. Především pak historii, čtení a dobrému jídlu. Kandidátce ODS s podporou Soukromníků rád pomůžu svými zkušenostmi“.
 


Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník