Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Komunální volby 2018 Volební program 20.09.2018 18:56, Svátek má: Oleg
Volební program 2018
Volební program pro komunální volby 2018 Tisk
HLAVNÍ SDĚLENÍ
  • 1. Mělník jsou i sídliště a okrajové čtvrti.
  • 2. Dopravu v Mělníku nelze vyřešit bez obchvatu.
  • 3. Nestačí znát problémy, město musí řídit lidé, kteří je umí vyřešit.
  • 4. Neslibujeme všechno všem. Nabízíme zodpovědná a reálná řešení.
  • 5. Postavíme multifunkční halu pro plesy a sport.
  • 6. Zasadíme se o snížení dopadů provozu z přístavu na občany města.
  • 7. Budeme hospodařit odpovědně a otevřeně (fungující a transparentní radnice).

SÍDLIŠTĚ
  • Zaměříme se na rekonstrukci chodníků, zeleně a dětských hřišť.
  • Zavedeme pravidelnou údržbu dětských a sportovních hřišť.
  • Vybudujeme osvětlené parkovací plochy u Bezručovy ulice a na řepném place.
  • Vybudujeme místa pro relaxaci, grilování, setkávání v parku Na Polabí a v parku za Tescem.

DOPRAVA
  • Jednoznačně podpoříme dobudování průtahu městem dle stávající územní rezervy.
  • Jednoznačně podpoříme budování „velkého obchvatu“ ve směru Mladá Boleslav - Liběchov.
  • Zasadíme se o snížení omezení občanů provozem přístavu v souladu s výsledky studie SŽDC.
  • Připravíme propojení Vehlovic s Chloumkem v úseku ulic V Kroupovci – Střemská.
  • Budeme usilovat o rozvoj dopravní obslužnosti všech okrajových čtvrtí Mělníka.

SPORT
  • Podporujeme současný systém podpory sportovních organizací v Mělníku, který budeme nadále rozvíjet. Našim cílem je v nejbližších letech dotovat sportování dětí a mládeže částkou 10 mil. Kč ročně. Podpora bude spočívat zejména v příspěvku na sportující děti a mládež, trenéry, významné sportovní akce, výkonnost, školní sport a investice. Chceme, aby město bylo dobrým a spolehlivým partnerem sportovních organizací a jejich členů.
  • Zvýšíme kvalitu sportovní infrastruktury v Mělníku. Budeme investovat do obnovy a modernizace stávajících mělnických sportovišť a vytvářet podmínky pro vznik nových. Budeme rozvíjet stávající zimní stadion a plavecký bazén.
  • Propojíme nadregionální Labskou cyklostezku od Strakova mostu za Hadík.

KULTURA A PODPORA SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
  • Budeme pokračovat v podpoře všech významných kulturních a společenských akcí v Mělníku.
  • Postavíme multifunkční halu pro plesy a sport.
  • Zbudujeme v prvním patře bývalého domu služeb na náměstí Karla IV. novou bezbariérovou knihovnu univerzitního typu.
  • Ve stejné budově vytvoříme prostory pro spolkovou činnost, zejména zaměřenou na děti, rodiny, zdravotně postižené, seniory a další občanská zájmová sdružení.
  • Zřídíme kino v MKD technickým doplněním divadelního sálu při zachování jeho stávajícího využití.
  • Provedeme modernizaci budovy využívané rodinným centrem a hasiči na Chloumku.

OŽIVÍME CENTRUM MĚSTA
  • Zahájíme revitalizaci náměstí Karla IV.
  • Dům služeb ožije knihovnou a spolkovým centrem.
  • Podpoříme vznik obchodů a bytů s podzemními garážemi na náměstí Karla IV.
  • Do města patří zeleň, a proto zajistíme její lepší údržbu včetně rozvoje zelených ploch a květinové výzdoby.
  • Odstraníme všechny nevkusné balisety a nahradíme je důstojným řešením žulovými ostrůvky a vodorovným značením.

OPATŘENÍ PROTI KORUPCI:
  • Všichni zastupitelé budou mít možnost stát se členy výběrové komise u zakázek nad 500 tis. Kč.
  • Všichni zastupitelé budou mít možnost účastnit se kontrolních dnů u zakázek nad 500 tis. Kč.
  • Nebude možné účelově dělit zakázky a vyhýbat se tak výběrovým řízením.
  • Zakázky města budou vypisovány transparentně s cílem umožnit soutěž, nebudou šity na míru.

DĚTI, MLÁDEŽ A ŠKOLSTVÍ
  • Zbudujeme jednu novou MŠ a zavedeme alternativní rozšířenou otevírací dobou do 18:00 hodin, abychom umožnili péči dětem rodičů, kteří dojíždějí za prací mimo Mělník.
  • Před ZŠ Jungmannovy sady zbudujeme parkovací záliv pro krátkodobé zastavení auty.
  • Podpoříme zkvalitnění výuky v MŠ a ZŠ, zejména pak jazyků.
  • Budeme podporovat aktivity celoživotního vzdělávání.

ZELEŇ A EKOLOGIE
  • Postupně budeme nahrazovat veřejné osvětlení systémem LED včetně minimalizace světelného smogu.
  • Budeme pečovat o sběrné dvory a rozvíjet systém třídění odpadů.
  • Městské parky budou čisté, udržované s kvalitními cestami, zelení a mobiliářem tak, aby byly místem příjemného odpočinku pro všechny generace.

PODPORA SENIORŮ, OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A RODIN S DĚTMI

  • Rozšíříme kapacitu sociálních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením, zejména o služby poskytované přímo v bydlišti našich obyvatel, k tomu budeme využívat i kapacity soukromých poskytovatelů sociálních služeb, zejména pečovatelské služby, osobní asistence a denního stacionáře.
  • Zkvalitníme služby Centra seniorů.
  • Posílíme výkon sociální práce na městském úřadě tak, aby potřebným občanům města Mělníka nabízela vhodnou pomoc včas a až do domu.
  • Budeme podporovat rozvoj kulturních programů zaměřených na seniory a na rodiny s dětmi.
  • Budeme podporovat preventivní programy zvyšující bezpečí mělnických dětí a seniorů.
  • Budeme podporovat spolky a organizace, které se věnují práci se seniory i s dětmi, či je jinak podporují.

FUNGUJÍCÍ RADNICE
  • Zajistíme efektivní a transparentní radnici. Budeme informovat občany o dění na radnici, zveřejňovat výsledky hlasování jednotlivých zastupitelů na webových stránkách města, včetně realizace přímých přenosů z jednání ZM.
  • Starosta bude pro občany k dispozici jeden den v týdnu do 20:00 hodin.
  • Pro vyřízení osobních dokladů zavedeme všechny pracovní dny jako úřední.
  • Zajistíme online nebo telefonické objednávání k jednání na konkrétní hodinu.
  • Všechny formuláře, u kterých to bude možné, zpřístupníme k online vyplňování, ostatní ke stažení.
  • Budeme dbát o to, aby město (úřad/radnice) byl moderní a progresivní zaměstnavatel.
 


Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník